eTwinning Öğretmen

eTwinning Öğretmen
eTwinning Öğretmen

eTwinning Öğretmen, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Avrupa’da okullar arası işbirliğini teşvik eden bir platformdur. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanarak okulların kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırır.

eTwinning öğretmen projeleri için sayfamızı ziyaret ediniz.

eTwinning Öğretmen Projeleri

eTwinning projeleri, farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden öğrencilerin birlikte çalışarak ortak bir amaç doğrultusunda projeler yürüttüğü etkinliklerdir. Bu projeler, öğrencilerin farklı bakış açılarını öğrenmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, problem çözme becerilerini kazanmalarına ve yabancı dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

eTwinning’in amacı, öğrencilerin ve öğretmenlerin Avrupa’da ve ötesinde işbirliği yaparak öğrenmelerini ve kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemektir. eTwinning, öğrencilerin farklı kültürleri öğrenmelerine, yabancı dil becerilerini geliştirmelerine, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve işbirliği yapmayı öğrenmelerine yardımcı olur. eTwinning ayrıca öğretmenlerin BİT becerilerini geliştirmelerine, yeni öğretim yöntemlerini öğrenmelerine ve meslektaşlarıyla ağ kurmalarına yardımcı olur.

eTwinning öğretmen, Avrupa’nın her yerinden okulları kapsar. Türkiye’de de eTwinning, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

eTwinning projeleri, öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre çeşitli konularda olabilir. Örneğin, çevre, tarih, sanat, bilim, dil vb. konularda projeler yapılabilir. eTwinning projeleri, öğrencilerin aktif katılımını esas alır. Öğrenciler, projelerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde aktif rol alırlar.

eTwinning öğretmen projeleri, çevrimiçi ortamda yürütülür. eTwinning platformu, öğretmenlerin ve öğrencilerin proje ortaklarıyla iletişim kurmaları, işbirliği yapmaları ve projelerini belgelemeleri için gerekli araçları ve hizmetleri sağlar.

eTwinning, Avrupa’da eğitim alanında önemli bir inovasyondur. eTwinning, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerini desteklemek için Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik ediyor.

eTwinning’in faydaları şunlardır:

 • Öğrencilerin farklı kültürleri öğrenmelerine ve tanımalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin işbirliği yapmayı öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Öğretmenlerin BİT becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Öğretmenlerin meslektaşlarıyla ağ kurmalarına yardımcı olur.

eTwinning’e katılmak için, öğretmenlerin eTwinning platformuna üye olmaları gerekir. Üyelik ücretsizdir.

eTwinning, Avrupa’da 2005 yılından bu yana uygulanmaktadır ve bugün 45’ten fazla ülkeden 1 milyondan fazla öğretmen ve 20 milyondan fazla öğrenciyi bir araya getirmektedir.

eTwinning’in Türkiye’de de önemli bir etkisi olmuştur. Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan eTwinning, bugün 150 binden fazla öğretmen ve 5 milyondan fazla öğrenciye ulaşmaktadır.

eTwinning’in Türkiye’deki bazı faydaları şunlardır:

 • Öğrencilerin farklı bakış açılarını öğrenmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini kazanmalarına ve yabancı dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Öğretmenlerin BİT becerilerini geliştirmelerine ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
 • Öğretmenlerin diğer öğretmenlerle ağ kurmalarına yardımcı olmaktadır.

eTwinning, Avrupa’da ve Türkiye’de eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli bir girişimdir.

 

Bir eTwinning Projesinde ne Yapabilirsiniz?

Bir eTwinning projesinde, farklı ülkelerden öğrencilerin ve öğretmenlerin bir araya gelerek ortak bir amaç doğrultusunda çalışmalar yürüttüğü projelerdir. Bu çalışmalar, öğrenci merkezli etkinliklerle yürütülür ve çevrimiçi ortamda ortaklarla paylaşılır.

Bir eTwinning projesinde yapabilecekleriniz şunlardır:

 • Farklı kültürleri tanımak ve öğrenmek: eTwinning projeleri, öğrencilerin farklı ülkelerden öğrencilerle etkileşime girmesine ve farklı kültürleri tanımasına olanak tanır. Bu, öğrencilerin küresel vatandaşlık bilincini geliştirmesine ve farklı bakış açılarını anlamasına yardımcı olabilir.
 • Yabancı dil becerilerini geliştirmek: eTwinning projeleri, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, ortaklarıyla iletişim kurmak için yabancı dillerini kullanırlar. Bu, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olabilir.
 • Problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek: eTwinning projeleri, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, ortaklarıyla birlikte ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışırlar. Bu, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmesine ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.
 • BİT becerilerini geliştirmek: eTwinning projeleri, öğrencilerin BİT becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, ortaklarıyla iletişim kurmak ve proje etkinliklerini yürütmek için BİT araçlarını kullanırlar. Bu, öğrencilerin BİT becerilerini geliştirmesine ve teknolojiyi daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek: eTwinning projeleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyebilir. Öğretmenler, ortaklarından yeni fikirler ve uygulamalar öğrenebilirler. Bu, öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmesine ve daha etkili bir şekilde öğretmesine yardımcı olabilir.
 • Okulların uluslararasılaşmasını sağlamak: eTwinning projeleri, okulların uluslararasılaşmasını sağlayabilir. Okullar, ortaklarıyla işbirliği yaparak uluslararası bir ağ kurabilirler. Bu, okulların küresel bir bakış açısına sahip olmasına ve uluslararası işbirliğini teşvik etmesine yardımcı olabilir.

Bir eTwinning projesi başlatmak için, eTwinning portalına üye olmanız ve bir proje teklifi oluşturmanız gerekir. Proje teklifiniz, projenin amacını, hedeflerini, etkinliklerini ve zaman çizelgesini içermelidir. Proje teklifiniz, eTwinning ulusal koordinatörü tarafından değerlendirilir ve onaylanır.

eTwinning projeleri, 1-2 ay ile 1 yıl arasında değişen sürelerde yürütülebilir. Projeler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

eTwinning projeleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin işbirliği yoluyla öğrenmelerini ve gelişmelerini destekleyen değerli bir fırsattır.

eTwinning projelerine kimler katılır?

eTwinning projelerine, Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki tüm okullar katılabilir. Projelere katılmak için, okulların eTwinning portalına üye olması gerekir.

eTwinning projelerine, farklı ülkelerden öğretmenler ve öğrenciler katılabilir. Öğretmenler, bir projeyi başlatmak veya başka bir öğretmenin projesine katılmak için başvurabilirler. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından bir projeye üye olarak eklenebilirler.

eTwinning projelerine katılan öğretmenler ve öğrenciler, çeşitli yaş gruplarından ve farklı eğitim seviyelerinden olabilirler. Projeler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uygulanabilir.

eTwinning projeleri, farklı konuları kapsayabilir. Projeler, kültür, sanat, bilim, teknoloji, çevre, sosyal sorumluluk gibi çeşitli konuları içerebilir.

eTwinning projeleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin işbirliği yoluyla öğrenmelerini ve gelişmelerini destekleyen değerli bir fırsattır. Projeler, öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını, yabancı dil becerilerini geliştirmesini, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmesini ve BİT becerilerini geliştirmesini sağlar.

eTwinning Öğretmen 1

eTwinning Öğretmen 2

eTwinning Öğretmen 3

eTwinning Öğretmen Paydaşlar/Destekleyenler

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/

https://www.eba.gov.tr/

https://www.ua.gov.tr/

http://etwinning.meb.gov.tr/

 

eTwinning Öğretmen Sosyal Medya Hesapları

https://www.facebook.com/tretwinning/

https://www.instagram.com/turkiyetwinning/

https://twitter.com/tretwinning

https://www.youtube.com/eTwinningTurkiye1