Etkinlik Temelli Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik
“Etkinlik Temelli Çocuk Eğitimi”

Bu proje TÜBİTAK tarafından finanse edilen bir 2237A projesidir. Projeye katılmaya hak kazanan katılımcılara 6 gün boyunca 22 uzman eğitmen tarafından 6 temada uygulamalı etkinlik hazırlama eğitimi verilecektir. Katılımcıların yol, konaklama ve beslenme giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

Amaç: Okul öncesi öğretmen adaylarına çeşitli temalarda etkinlikler planlamayı, farklı branşlara yönelik etkinlikler tasarlamayı ve konulara göre özgün etkinlikler üretmeyi öğretmektir.

Hedef kitle: Farklı bölge ve üniversitelerde “ Okul Öncesi Eğitimi” Anabilim dallarında öğrenimine devam eden 24 öğretmen adayı.

Hedef: 1.Öğretmen adaylarının eğitim aldıkları üniversiteler dışında görev yapan uzmanlardan eğitimler almasını ve zengin öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlamak, 2.Farklı branşlarda ve bilim alanlarında çalışan uzman akademisyenlerin okul öncesi eğitimine katkı sunacak içerikler hazırlamaları sağlamak, 3.Projenin sonunda okul öncesi alanında kullanılabilecek özgün etkinliklerin ortaya çıkarılmasını ve etkinliklerin ilgililerle paylaşılmasını sağlamak, 4.Projedeki eğitim ve atölye çalışmalarının kayıt altına alınarak çevrimiçi ortamlarda paylaşılması ile daha fazla yararlanıcıya ulaşılmasını ve yaygın etkiyi sağlamak.

Kapsam: Projede 6 gün sürecek olup her gün Fen, Matematik, Sanat, Doğa, STEAM ve Bilişim temalarından biri ele alınacak ve her bir tema 5 oturumdan oluşacaktır.

1.oturumda hareket ve oyun etkinliklerine (1 saat),

2.oturumda tema ile ilgili teorik bilgi etkinliğine (1 saat),

3.oturumda basit düzey etkinliklere (2 saat),

4.oturumda ileri düzey etkinliklere (2 saat),

5.oturumda Scamper yöntemi ile değerlendirme etkinliğine (2 saat) yer verilecektir. Toplamda 30 oturumun yer alacağı proje, her gün 09.00-18.30 zaman diliminde 8 ders saati süresince gerçekleştirilecektir.

Yöntem: Harmanlanmış Öğretim Metodu. Teorik etkinlikler çevrimiçi, uygulamalı etkinlikler yüz yüze gerçekleştirilecektir (Salgının devam etmesi halinde tüm etkinlikler çevrimiçi gerçekleştirilecektir).

Tarih- Yer: 16-21 Mayıs 2022, Burdur.