ETKİN TAHSİLAT YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi / Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sürekli başarı için yaşam boyu eğitim
www.suyem.com info@suyem.com 0212 212 82 73
ETKİN TAHSİLAT YÖNETİMİ
Müşteri kaybı yaşanmadan alacakların hızlandırılması ve
tahsilat zorluklarının çözümü
Müşteri araştırması, kredilendirme ve risk kriterleri
25 ARALIK 2014 TITANIC CITY HOTEL TAKSİM İSTANBUL
Katılım bedeli 450 TL+KDV(18)
Eğitmen: Sinan BAYRAKTAR – Yönetim Danışmanı

AMAÇ:
-Satış işlevinde tahsilatın önemi ve kurumsal tahsilat sisteminin organizasyonu, bayi ve hedef müşterinin araştırılması, doğru kredilendirmenin tahsilat açısından olumlu veya olumsuz getirileri,
-Tahsilat sürecinde pazarlık ve müzakere İsletmelerde finansal yönetim ve alacak tahsilatının kontrolü,
-Müşteri segmantasyonunun tahsilata etkisi ve scoring çalışmaları, Müşteri istihbaratında veri tabanı oluşturmanın önemi, İdari takip ile hukuksal takibin farkları ve idari takibin önemi, Tahsilatı kolaylaştıran yöntemlerde banka firma işbirliği ve finansal teknikler,
-Etkin tahsilatta operasyonel mükemmellik “Nakit akış hızının karlılıkve verimliliğe etkisini ve bu süreci iyileştirmek için yapılması gerekenler”,
-Hileli tahsilat işlemleri ve İç kontrol sisteminin kurulması,
-Tahsilat Sorunlarını Azaltıcı Satış Sözleşmeleri Tasarımı,
-Geciken alacaklar ve Mali Tablolara yansıması,
Konularında bilgi ve deneyim aktarmak
KİMLER KATILMALI:

Satış, muhasebe, finansman, müşteri ilişkileri ve idari işler departmanında tahsilatla ilgili tüm çalışanlar

İÇERİK:

Müşteri yönetimi ve değişen dünyada müşteri profili,
Küresel değişimin ve krizlerin analizi, tahsilat üzerindeki etkileri
Müşteri segment değerlendirmeleri
Sorunlu müşterilerle ilişki yönetimi
Müşteri ve sektör bazında scoring ve önemi
Müşteri analizi ve araştırması “doğru müşteri, doğru satışı getirir”
Başarılı satış, başarılı tahsilat oluşturur
Satışta tahsilatın önemi ve müşteri piramidi analizi
Müşterilerin veri yönetimi ve crm uygulamalarının tahsilata yansımaları
Müşteri kaybı yaşanmadan tahsilat çözümleri
Firmalarda tahsilat sistemleri kurulumu ve yönetimi
Pazarlama portresinde satış ve tahsilat
Organizasyonun tahsilattaki yeri
Tahsilatta yeni teknikler ve tahsilatta sosyal medya
Yeni teknikler ve telefonda tahsilat uygulama şekilleri
Araştırma birimleri ve ön muhasebe
Yeni ve eski müşteriler, müşteri bilgi formları
Müşteri araştırması çeşitleri ve araştırma konuları
Banka araştırması ve güvenirlik banka bilgilerinin tahlili
Piyasa araştırmasında alınan bilgiler
İlk müşteri ziyaretinde değerlendirmeler
Satış görüşmesinde tahsilat hamleleri
Müşterinin satış şartlarını algılaması ve tatmini
Ziyaret sonucu genel kanaatler
Kredilendirme ve doğru kredi
Firma ünvan bilgileri ve önemi
Kredi yapılandırması ve kredinin kurum yararına analizi ile gençleştirilmesi
Tahsilatta hukuksal sistemler(kıymetli evrak, sözleşmeler, şirketler hukuku, ttk)
Tahsilattaki hukuki sorunların analizi ve gerekliliği
Olumsuz kredilendirmede müşteriyle çalışmalar
Teminatlı çalışma ve teminat şekilleri, banka teminat mektubu ve gayrimenkul ipoteği
Kefalet ve müteselsil kefalet senedi
Müşteri çeki ile çalışma getirileri
Açık çek ve senet almanın teminatı
Anonim ve limited şirketlerde ortakların kefaleti
Alacak yönetimi, alacak yapılandırması ve bilanço içerisinde alacakların önemi
Tahsilat gecikmelerinin mali tablolar üzerindeki etkileri
Geciken tahsilatta kıymetli evrak ve vade yapılandırması
Bayilik ve vip müşterilerde kredi risk yönetimi ve müşteri kredi limiti tahsisi
Gecikmiş alacaklar takibi ve tahsili gecikmiş alacaklardaki hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri
Alacakların devir süratinin arttırılmasında sözleşmelerin önemi
Önerilerin ve sorunların tartışılması
GENEL BİLGİ
Eğitimler 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
Ücrete çay-kahve ikramları, öğlen yemeği ve eğitim dokümanları dâhildir.
2,3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara %10 indirim uygulanır.
İPTAL VE DEĞİŞİKLİK
Herhangi bir sebeple katılımın gerçekleşmemesi durumunda, Eğitim tarihinden 3 gün önce bilgi verilmesi şartı ile ödenen ücret iade edilmektedir. Diğer durumlarda kayıt işlemi bir başka programa kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür. Aksi durumda eğitim bedeli fatura edilir. Eğitim gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir.
Suyem,Zirve, Eğitim ve sertifika programlarını iptal etmek, eğitmeni, eğitim tarihlerini ve eğitim yerini değiştirmek hakkını saklı tutar
Eğitim Katılım Bedeli 450TL+KDV(18)
Detaylı bilgi ve başvuru için
info@suyem.com Tel: 0212 212 82 73 (pbx) Faks: 0212 212 82 74