Etkin Belediye Proje Yarışması

Etkin Belediye Proje Yarışması

Yarışma Kategorileri:

Çevre ve Altyapı Projeleri
İyi Yönetim Projeleri
Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Projeler
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler
Katılımcı Belediyelerin Ayrıldığı Gruplar:

Projelerin değerlendirmelerinde objektifliği ve adaleti sağlamak adına yarışmaya katılacak belediyeler gruplara ayrılmış ve her grup kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Büyükşehir Belediyeleri (bağlı Kuruluşları dahil), İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler.
Nüfusu 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri