Etkin Belediye Proje Yarışması 2017

Türkiye genelinden belediyelerin uygulayıp tamamladıkları veya uygulanmakta olan
projeleri yarışmanın kapsamını oluşturmaktadır.

Yarışma Kategorileri:

Çevre ve Altyapı Projeleri
İyi Yönetim Projeleri
Sosyal-Ekonomik ve Kültürel Projeler
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Projeler
Katılımcı Belediyelerin Ayrıldığı Gruplar:

Projelerin değerlendirmelerinde objektifliği ve adaleti sağlamak adına yarışmaya katılacak belediyeler gruplara ayrılmış ve her grup kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Büyükşehir Belediyeleri (bağlı Kuruluşları dahil), İl Belediyeleri ve nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler.
Nüfusu 50.000’nin altındaki Büyükşehir İlçe ve diğer İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri

Merkezimizin yürüttüğü “ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI”; gelişmenin
fikirlerin hayata geçirilmesi suretiyle sağlanacağı bilinciyle, belediyelerimizin
proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin kamuoyuyla ve diğer
belediyelerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir etkinliktir.
Bu suretle, belediyeler tarafından ortaya konan ve uygulanan projelerin tüm
mahalli idarelerce paylaşılmasını ve diğer belediyelerce de ülke genelinde
uygulanabilir hale getirilmesini sağlamak temel hedef olarak ortaya konmuştur.
Kalkınmanın, insana hizmetin ve bu ülkenin gelişmesinde söz sahibi olmanın temel
etkenlerinden birinin düşünmek, tartışmak ve olumlu fıkirleri hayata geçirmekten
geçtiğini düşünüyoruz. Etkin Belediye Proje Yarışması da, projeye dönüştürülmüş
fıkirlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan bir oluşumdur.
Düzenlediğimiz ETKİN BELEDİYE PROJE YARIŞMASI’nın başvuru şartları aşağıda yer
almaktadır