Etkileşimli Tahta Nasıl Kullanılmalı?

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. Günümüzde teknolojik araçların eğitimde kullanılmamasını düşünmek imkânsızdır. Belki de artık esas soru “nasıl” sorusudur. Ülkemizde teknolojinin eğitime entegre edilmesini hedefleyen Fatih Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri etkileşimli tahtalardır. Bu cihazların öne çıkan özellikleri çok basit bir kullanıma sahip olması, tek parça donanımdan oluşması, fazladan bir yazılıma ihtiyaç duymaması, uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklı olmasıdır. Tüm paydaşlar tarafından okullarda bulunması faydalı bulunan etkileşimli tahtalar amacına uygun olarak kullanıldığında kaliteyi artırmaktadır. Diğer eğitimsel teknoloji cihazlarından kendini ayıran özelliklerinin ön plana çıkarılması durumunda çok daha verimli olacağı açıktır. Bu çalışmada öğretmenlerin oyun oy¬nama yöntemine karşı görüşlerinin yanı sıra, öğretmenlerin cinsiyet, branş ve çalışma süreleri açısından etkileşimli tahtaları hangi amaçlarla kullandıkları ve EBA portalında gördükleri eksiklikleri üzerine görüşlerini almak amacıyla bir ölçek hazırlanmıştır. Bu anket ortaokul ve lisede görev yapan değişik branşlarda ve kıdemlerde 106 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 programı yardımıyla Tek Yönlü ANOVA yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet açısından etkileşimli tahtaları kullanması veya EBA portalı konusunda görüşlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak branşlara ve öğretmenlikte geçen süreler göz önüne alındığında etkileşimli tahtanın kullanım amacı, EBA ’da görülen eksiklikler ve “Kahoot” uygulamasının bilinirliği konusunda anlamlı farklar bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Fatih Projesi, EBA, Oyun tabanlı öğrenme, Kahoot

Gökhan DAĞDALAN
Ordu Fen Lisesi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Elif ÇİL
Ordu Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü

Erol TAŞ
Ordu Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü