Etkileşimli Hologram Teknolojisi ile Erken Çocukluk Dönemi

ETKİLEŞİMLİ HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ İLE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE
YÖNELİK ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Erken çocukluk dönemi çocukların temel kavramları öğrendiği dönemdir. Bu dönemde teknolojinin öğrenmeyi desteklemek amaçlı kullanımı önemlidir. Teknoloji ile desteklenen öğrenme ortamlarının çocukların dönemsel gelişimlerini olumlu yönde etkilediği, keşfetme duygularını tetiklediği, eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladığı ve birebir deneyimlemelerine olanak sağladığını bilinmektedir. Öte yandan üç boyutlu teknolojiler kullanarak oluşturulan öğrenme ortamları da ilgi çekici ve gerçeğe yakın görüntüler oluşturmaktadır . Hologram teknolojisi, üç boyutlu görüntünün oluşmasına imkân tanıyan teknolojilerden birisidir. Hologram teknolojisinin fen öğretiminde kullanımının; mekansal düşünme yeteneği ve derinlik algısını olumlu yönde etkilediği, bilimsel konuların anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve kavram öğretimini desteklendi¬ği belirtilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, erken çocukluk döneminde fen öğretimine yönelik olarak hologram teknolojisiyle desteklenen etkileşimli bir materyal geliştirmek amaçlanmıştır. Bu materyal ile çocukların öğrenme ortamına belli durumlarda müdahale edebilmesi ve böylece materyal ile etkileşime girerek süreçte aktif rol alması sağlanmıştır. Etkileşimli hologram destekli materyal oluştururken, Arduino setiyle etkileşimli bir ortam tasarlanmış ve farklı duyu organlarına yönelik farklı sensörler (örneğin ultrasonik, potansiyometre vb.) kullanılmıştır. Unity 3D’de tasarlanan fen kavramlarına yönelik görseller, mikrodenetleyiciden gelen sayısal verilere göre Arduino Mega ile hologram arasında etkileşimi sağlamaktadır. Etkileşimli hologram destekli materyal ile erken çocukluk dönemi fen öğretiminde mevcut müfredatla işlenen kavramların, alternatif bir öğrenme aracı olan hologram teknolojisi ile de desteklenebileceği düşünülmektedir. Erken çocukluk dönemi için geliştirilen bu materyal, benzer altyapı kullanılarak eğitimin her kademesi için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Hologram Teknolojisi, Arduino, Fen Öğretimi.

Ebru TURAN GÜNTEPE
Giresun Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Esra KELEŞ
Trabzon Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
Giresun Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi