ETİ Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu

ETİ mali imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere, ‘Yüksek Öğrenim İhtiyaç’ bursu vermektedir.

Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu verilecek alanlar;

Lisans:

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
Tıp Fakülteleri,
Ön lisans (Yüksekokul):

Elektrik, Elektronik, Makine, Endüstriyel Otomasyon, Besin Teknolojisi, Mekatronik, Muhasebe bölümleri
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
Yüksek Öğrenim Kurumu diploması bulunmamak (master ve doktora bursu hariç),
Disiplin cezası bulunmamak,
A.Ö.F, ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış veya okuyor olmak,
Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Başarı Koşulları;

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
Genel koşullara uygun olması gerekir, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması
dikkate alınacaktır.
Ara sınıf öğrencilerinin
Hazırlık ve Ara sınıflar için başarısız dersi olmaması ve 4’lü not sisteminde en az 2,5
(100’lü not sisteminde en az 60 ve 5’li not sisteminde en az 3) genel başarı ortalamasına sahip olması
ve üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir
emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise
SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi)
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Başarı Durum Belgeleri:
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar:

ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Yerleştiği yüksek
öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi)
Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet
çıkış belgesi.
Ara sınıflarda öğrenim görenler:

Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not
dökümü belgesi (transkript),
Öğrenci belgesi
Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı
olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren
ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,
BURSİYER SEÇİMİ :

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir
ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs
Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya
hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta
yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında
çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların, bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre ilgili yılın genel not ortalamasında % 50 başarıyı
(4 lük not sisteminde 2,0, 100 lük not sisteminde 50) sağlamalıdır. Öğrencinin 3’den fazla başarısız dersinin
bulunması durumunda, bursu kesilir.
Hazırlık sınıflarında; öğrencinin öğrenim gördüğü Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından belirlenen yeterlik notunu
alması gerekmektedir.

Burs Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × 2 =