ETİ Master/Doktora Bursu

ETİ, mali imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere, yetişmiş insangücü kaynağımızı arttırmak amacıyla ‘Master-Doktora’
bursu vermektedir.

Aşağıda belirtilen alanlarda Master-Doktora Bursu verilecektir.

Master-Doktora Bursu verilecek alanlar;

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümleri,
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Disiplin cezası bulunmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Master ve Doktora yapmaya hak kazanmak, (Listede başarı sırası dikkate alınır.)
Başka bir yerden maaş, ücret almamak,
Başarı koşulları;

Yüksek Lisans için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans bitirme genel
not ortalamasına sahip olmak,
Doktora için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans veya yüksek lisans bitirme
genel not ortalamasına sahip olmak
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir
emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise
SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Master-Doktora yapmaya hak kazandığını gösteren belge,
Yükseköğrenim Kurumu diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir
okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
Öğrenci belgesi
BURSİYER SEÇİMİ :

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir
ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs
Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya
hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta
yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında
çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların, bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre; ilgili yılın genel not ortalamasında % 75 başarıyı
(4 lük not sisteminde 3,0; 100 lük not sisteminde 75) sağlamalıdır.

Burs Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 3 =