Et Ürünleri Çalıştayı

Değerli Paydaşlar,

İlki 2-3 Aralık 2010 da Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Et Teknolojisi Bilim Dalınca Kuşadası/AYDIN’da düzenlenen “Et Ürünleri Çalıştayı”nın ikincisini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak düzenlemekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. “II. Et Ürünleri Çalıştayı”nın konusu “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri” olarak belirlenmiştir. Manisa ve yakın çevresinde kanatlı eti sektörünün oldukça yaygın ve gelişmiş olması, kırmızı et sektöründe yaşanan krizlerden dolayı eğilimin kanatlı eti ve ürünlerine doğru yönelmiş olması, bu hammaddeden üretilen ürünlere yönelik yapılan bilimsel çalışmalar ve yatırımların artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda akademisyenler ve Ar-Ge birimleri başta olmak üzere sektöre emeği geçenlerin bir araya gelerek son durumu değerlendirmeleri ve geçmişte konuya ilişkin yapılan tüm çalışmaların toplanarak kamuoyuyla paylaşılması bakımından bu çalıştayın yararlı olacağı düşünülmektedir.

Çalıştayda işlenmiş kanatlı eti ürünleri üretiminde karşılaşılan sorunlar, ürün çeşitliliği, üretimde kullanılan katkı maddeleri, kırmızı ete karıştırmanın bu hammaddeye getirdiği yükler, kalite nitelikleri, üniversiteler-kamu ve özel sektördeki araştırma geliştirme çalışmaları, konuya ilişkin yasal düzenlemeler gibi konuların kapsamlı olarak tartışılması ve çözüm önerilerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Ayrıca I.Et ürünleri ‘Sucuk’ Çalıştayı’nda olduğu gibi işlenmiş kanatlı eti ürünleri ile ilgili yapılan çalışmalara ait bir veri tabanı oluşturulması ve paylaşımın yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanmış ya da toplantılarda bildiri olarak sunulmuş tüm çalışmaların poster formatında sunumu ile kitap ve elektronik ortamda toplanarak paylaşılması da planlanmaktadır.

Bu amaçla konusunda uzman bilim insanları, ilgili sektör paydaşlarının katılımlarının sağlanacağı çalıştayda, işlenmiş ürün sektörü, üretimden tüketime kadar bütün yönleri ile ele alınmaya çalışılacaktır. Ülkemiz ve sektörümüze katkı sağlayacağına inandığımız bu toplantıya ilgili bilim insanları, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile tüketicileri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla

Prof.Dr.Semra KAYAARDI
CBÜ Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkanlar
Prof Dr Mehmet PAKDEMİRLİ, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
İsmail KESKİNOĞLU, Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan
Prof Dr Semra KAYAARDI, CBÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üyeler
Prof Dr Neriman BAĞDATLIOĞLU
Doç Dr Ersel OBUZ
Yrd Doç Dr Nural KARAGÖZLÜ
Yrd Doç Dr Özlem ÇAĞINDI
Yrd Doç Dr Seval DAĞBAĞLI
Yrd Doç Dr Bülent ERGÖNÜL
Öğr Gör Aytunga BAĞDATLI
Araş Gör Ceyda ZENGİN
Araş Gör Müge AKKARA
Gıda Müh Ozan ÖZDİL (Keskinoğlu AŞ)
Gıda Müh Fatih ÇELİK (Keskinoğlu AŞ)

ÇALIŞTAY KONULARI
• İşlenmiş Ürünlerde Kalite ve Gıda Güvenliği
• İleri İşlem Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon Uygulamaları
• Hammadde Kaynaklı Kalite Kusurları
• İşlenmiş Ürün Çeşitliliği
• Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları ve Üretimde Yeni Teknikler
• Katkı Maddeleri ve Kaplama Ürünleri
• İşlenmiş Ürün Mikrobiyolojisi
• Ambalajlama Teknikleri ve Materyalleri
• Yasal Düzenlemeler
• Sektöre Yönelik Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Hedefler
• Satış ve Pazarlama
• Tüketici Beklentileri
• Sektörün Uluslararası Pazardaki Son Durumu

KATILIM KOŞULLARI
Çalıştay Katılım Ücreti: 100 TL

Katılım ücreti; kongre çantası, kongre bildiri kitabı, yaka kartı, katılım belgesi, öğle yemekleri, gala yemeği ve çay arası ikramları içermektedir.

Katılım ücretinin 2 Kasım 2012 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Katılım ücretini 2 Kasım 2012 tarihine kadar yatırmayan katılımcıların bildirileri çalıştay kitapçığında yer almayacaktır.

Hesap Bilgileri: Türkiye İş Bankası Manisa Şubesi
HesapNo: 3500 166 5026
Iban No: TR06 0006 4000 0013 5001 6650 26

Adres:
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü Muradiye 45140 MANİSA

E-Posta:[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin