Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu

OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü
Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)
Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu

FOTO MARATON KONUSU ve AMACI:
Giresun’un Espiye ilçesinde bulunan Yedideğirmenler Tabiat Parkı’nın tanıtılmasıdır ve konusu “Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu” dur.

ÇEKİM YAPILACAK MECRALAR:
Espiye ilçesi Yedideğirmenler Tabiat Parkı ve Avluca Köyü Düldül Yolu Mevkii

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, “Sayısal Renkli Fotoğraf” olarak tek kategorilidir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Etkinlik 29-30-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 gün sürecektir.

2. Foto maraton, Gezfod Yönetim kurulu, Düzenleme Kurulu üyeleri, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. Ancak, düzenleme kurulu herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
Foto maratona teslim edilecek fotoğrafların etkinlik süresi içinde ve Espiye Yedideğirmenler mevkiinde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı, kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

3. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Katılımcılara kayıt sırasında verilen numara rumuz olarak kullanılacaktır. Yarışmaya 1’den fazla fotoğraf verilmesi durumunda kayıt numarası ile birlikte sıra numarası kullanılacaktır (028-1, 028-2 gibi)

4. Fotoğraflar Düzenleme Kuruluna sayısal ortamda teslim edilecektir. Gerektiğinde çalışmaların orijinali istenecektir.

5. Her katılımcı, yarışmaya foto maratonda çektiği en çok 4 (dört) sayısal Renkli fotoğraf ile katılabilir.

6. Çekimler JPEG formatında, 300 dpi, kenar boşluksuz ve çerçevesiz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Fotoğraflarda kontrast, renk ayarı, keskinlik ve ışık ayarlamaları, kroplama, temizlik yapılması gibi basit müdahaleler serbesttir. HDR ve manipülasyon fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Aksine davranış kural ihlali sayılır ve katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Gerek görülürse fotoğrafların RAW Formatları istenecektir (yarışmada dereceye giren çalışmaların RAW formatı istenebilir). Bu nedenle katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları tavsiye olunur. Ya da sadece RAW çekim yapan kişiler görüntülerin RAW formatlarını saklamaları ve teslimatlarını yine JPEG olarak yapmaları gerekmektedir.

7. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, foto maratonda kendisi tarafından çekilmiş olduğunu, gerekli izinlerin alındığını kabul eder.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir haktanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

8. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

10. Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler Giresun Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı
materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek
kullanılabilir. Kullanım hakkı “Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile
birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia
edemeyeceklerdir.

11. Foto maratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir.
Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Giresun Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzenleme Kuruluna hiçbir sorumluluk yüklenemez.

12. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve ayrıca
TFSF yayını olan Almanak 2015’te yer alacaktır.

13. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF
temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

14. Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

KONAKLAMA:
Katılımcılar konaklama ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır ve kaç gün konaklama
yapacağını foto maraton tarihinden bir hafta (7 gün) önceden Düzenleme Kurulu
sorumlularına bildirecektir. GEZFOD olarak gerekli rezervasyonlar yaptırılmış olacak ve
konaklama yapılabilecek yerlerin adres ve iletişim bilgileri foto maratona kayıt yapılırken
Organizasyon Sorumluları tarafından katılımcılara verilecektir. Ayrıca istenildiği takdirde bir
kişi rehber olarak katılımcılara tahsis edilecektir.

FOTO MARATON PROGRAMI:
29 Mayıs 2015 Cuma:
10.00 – Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (Millet Bahçesi karşısı) dernek binasında kayıt
işlemleri 21.00’de sona erecektir. 30 Mayıs 2015 Cumartesi sabahı katılacak kişilerin
kayıtları ise foto maraton başlangıç yerinde saat 10.00’a kadar devam edecektir.
30 Mayıs 2015 Cumartesi:
06.30 – Giresun Meydanı’ndan kalkış
08.00 – Espiye Yedideğirmenler’e varış
08.00 – 12.00 arasında serbest fotoğraf çekimi,
12.00 – 13.00 Öğle yemeği
13.00 – 18.00 arasında serbest fotoğraf çekimi

18.00 – Giresun’a dönüş için toplanma
19.30 – Otele dönüş
31 Mayıs 2015 Pazar:
06.30 – Giresun Meydanı’ndan kalkış
08.00 – Espiye Avluca Köyü Düldül yolu varış
08.00 – 12.00 arasında serbest fotoğraf çekimi,
12.00 – 13.00 Öğle yemeği
13.00 – 15.00 arasında serbest fotoğraf çekimi
15.00 – Giresun’a dönüş için toplanma
17.00 – 18.30 – Fotoğrafların teslim edilmesi
18.30 – Jüri üyelerinin toplanması
20.00 – Gala Yemeği
21.00 – Foto maraton Sonuç bildirimi ve Ödül Töreni
23.00 – Kapanış
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir.

KATALOG:
Ödül ve sergileme alan tüm fotoğraflar www.gezfod.org.tr web adresine yüklenecektir ve isteyen katılımcılar bu adresten fotoğrafları indirebileceklerdir.

KATILIM ÜCRETİ:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 2.000.- TL
İkincilik Ödülü : 1.500.- TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet ) : 500.- TL
Sergileme (Katılan eser sayısının % 20’si kadardır) : —

DÜZENLEME KURULU:
Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)
OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Erhan AYDIN Tel: 0530 041 28 76 e-posta: erhanaydin@yavuzkan.com.tr

Fatih Mehmet GÖK Tel: 0541 728 28 82 e-posta: fatih@sonarbilisim.com.tr
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Ertan KUDUBAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü
Hamit YALÇIN Fotoğraf Sanatçısı
Kezban BEKTAŞ GEZFOD Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Türkşad YEGİN Giresun Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN
Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından 2015/033 numara ile onaylanmıştır.
Etkinlik sürecinde TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.