ESNAF VE SANATKARLAR KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

SESOB tarafından 4.Ahilik Kültür Haftası Etkinlikleri kapsamında “Esnaf ve Sanatkârlar” konulu mesleki fotoğrafların sunulabileceği bir yarışma düzenlenmektedir.

Başta Sakarya ili olmak üzere, Türkiye’deki esnaf ve sanatkârlarının sanatsal değer taşıyan fotoğraflarla;

Esnaf ve sanatkârların geçmişten günümüze toplumsal yaşam içindeki yeri,

Esnaf ve sanatkârların sosyal yapısına ait köklü ahilik değerlerinin topluma tanıtımı,

Gelecek kuşaklara arşiv niteliğinde bir belgelik bırakmak amaçlanmaktadır.

 3) YARIŞMA VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece akrabaları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

Yarışma renkli baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 3 eserle yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Daha önce ödül almış, ya da her hangi bir yerde yayımlanmış olan eserler ve PS (photoshop) ile özelliği bozulan eserler  yarışmaya katılamaz.

Eserlerin kısa kenarı 20 cm’den kısa uzun kenarı 40 cm’den uzun olmamalıdır.

Eserler fotoğraf kâğıdına basılmalı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalıdır. Bilgisayar yazıcı çıktısı ya da fotokopi çoğaltmalar kabul edilmez.

Fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında CD’ye kaydedilmelidir. CD üzerine 5 rakamlı rumuz yazılmalıdır. Örneğin (1-12345)

Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra fotoğraf baskıları ile CD kapalı bir zarfa koyarak elden ya da posta yolu ile teslim etmelidir

Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek olan gecikmeden veya sorundan SESOB sorumlu değildir.

 

4) ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü             :   1.000 TL

İkincilik Ödülü              :   750 TL

Üçüncülük Ödülü          :   500 TL

Mansiyonlar                :   300 TL (3 kişiye)

 5) DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜL TÖRENİ:

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra sonuçlar basın ve internet duyurusu yolu ile açıklanacaktır. 21 Eylül 2011 tarihinde AKM’de açılacak olan esnaf ve sanatkarlar fotoğraf sergisinde ödül töreni yapılacaktır.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri internet sitemizden duyurulacak bir tarihte verilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan eserlerin tüm hakları SESOB a ait olacaktır. Dereceye giremeyen ve sergilenmeyen eserleri ise eser sahipleri yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra iade edilecektir.

Katılımcı dereceye giren ve sergileme alan fotoğrafların kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla SESOB’a verdiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınaî haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için SESOB izin/muaffakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. SESOB eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Yarışmaya katılanlar belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

 6) YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi                                   : 10/09/2011 mesai saati bitimine kadar

Seçici Kurul Değerlendirmesi                     : 12/09/2011

Sonuçların Açıklanması                            : 16/09/2011

Ödül Töreni                                           : 21/09/2011 (AKM Sergi salonu)

 

7) SEÇİCİ KURUL

Abdurahman CAYMAZ

Ali AKTAŞ

Cevat DAVULCU

Erdal KOÇDEMİR

Recep ANIKLI

 8) YAYIN-TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran SESOB’a aittir. Bu fotoğraf kâğıdına basılı ve elektronik ortamda gönderilmiş eserler SESOB arşivinde kalacaktır.

Ödül ve mansiyon alan eserler SESOB tarafından kitap, reklâm, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. SESOB bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

 9) İLETİŞİM

Yarışma Koordinatörü

Oktay Albayrak

SESOB Genel Sekreteri

Adres:

Tığcılar Mahallesi Duyar Sokak No: 26 Adapazarı/SAKARYA

Tel:

0 (264) 282 37 50

Mail Adresi:

[email protected]

Başvuru formunu indirmek için tıklayın.