ESİNKAP Proje Pazarı 2012

2012 YILINDE GERÇEKLEŞECEK OLAN AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİKLERİ

2012 yılında yapılacak Proje Pazarı etkinliği; farklı bir anlayışta üç ayrı tarihte, üç farklı sektörde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Ulaşım Sistemleri               29 Şubat 2012,       
Seramik Sektörü                 23 Mayıs 2012,
Yazılım ve Bilgisayar Sistemleri   17 Ekim 2012

tarihlerinde üç ayrı proje pazarı etkinliği düzenlemeyi hedefliyoruz.

29 Şubat 2012 tarihinde Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirilecek olan ilk Proje Pazarı’nın konusu; raylı sistemler, havacılık ve otomotiv başlıklarını kapsayan “Ulaşım Sistemleri”dir. Son yıllarda Ulaşım Sektöründe yakalanan ivmenin, il sanayine olan katkısının sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu etkinliğin temel amacı; yüksek katma değerli üretim yapabilmektir. Etkinlik ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi firmaları, üniversitelerimizin öğretim üyeleri ve öğrenicileri, araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezlerini ve teknopark firmalarını bir araya getirerek, sanayi – üniversite, sanayi – sanayi, üniversite – üniversite ve sanayi – araştırma kurumları arasında ortak proje ve işbirliğine zemin hazırlamak hedeflenmektedir.

Eskişehir Sanayi Odası ve Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığı ile gerçekleşecek etkiliğimiz, TÜBİTAK ve TTGV tarafından da desteklenmektedir. Ar – Ge çalışmaları sırasında söz konusu kurumlardan destek almak isteyenleri bilgilendirmek için adı geçen kurumların temsilcileri, verilen desteklerin tanıtımını etkinlik sırasında kendi standlarında yapacaklardır.

Projelerin tanıtımı, etkinlik boyunca fuaye alanında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri, bildiri sunumu ve poster sunumu şeklinde gerçekleştirilecektir.