Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Toplumda bir ihtiyaç olarak görülen madde bağımlılığı ile mücadelede Uluslararası Lions MD118-U Lions kulüpleri, 118-U Anıttepe Leo kulübü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği ve Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı işbirliği ile madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli hedef gurup olan üniversite öğrencileri arasında konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere bir kısa film yarışması düzenlemektedir.

Lions Kısa Film Yarışması
2011 yılında TÜRKİYE UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI. İZLEME MERKEZİ (TUBİM) tarafından yapılan çalışmada yaşam boyu madde kullanım sıklığı %2,7 bulunmuştur. Ayrıca, araştırma sonuçları, Türkiye’de tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığının belli bir düzeyde gittiğini, ihmal edilir nitelikte olmadığını, ilaç kullanımının önemsenmesini ve Türkiye’nin bu alanda kendine özgü koruma ve önleme planlarını yapması gerektiğini düşündürmektedir.

Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığına karşı yürütülecek mücadelenin en önemli kısmını önleme faaliyetleri oluşturmaktadır. Önleme, bireylerin zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmek amacıyla yapılan ve onların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi hedefini esas alan, ön tedbir amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne verilen isimdir.

Önleme faaliyetlerinin temel amacı, uyuşturucu maddenin bireylere ulaştığı noktada, bireyin kullanmayı reddetmesi ve bağımlılık riskini en alt seviyeye indirmesini sağlamaktır. Kolluk kuvvetleri tarafından uyuşturucu maddelerin satışına ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen mücadele ancak önleme faaliyetleri ile desteklendiği ölçüde başarılı olabilecektir.

Türkiye’de yapılan önleme çalışmalarının uygulandığı hedef gruplara baktığımızda, bu grupların büyük çoğunluğunu, uyuşturucu kullanımına başlama yaşının da yoğunlaştığı 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. Bununla birlikte aileler, öğretmenler, kamu görevlileri ve sivil toplum örgütleri de önleme çalışmalarında önem verilen diğer gruplardır.

Bu bilgiler ışığında toplumda bir ihtiyaç olarak görülen madde bağımlılığı ile mücadelede Lions kulüpleri, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Anıttepe Leo kulübü Türkiye Barolar Birliği, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Medisep Öğrenci gurubu işbirliği ile toplumun bu ihtiyacını göz önüne alarak en önemli hedef gurup olan üniversite öğrencileri arasında konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere kısa film yarışmasının 2.cisini düzenlemektedir.

https://www.esarettencesarete.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.