ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Akademik Personel İlanı

(Doçent, Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların ise İlgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

DOÇENTLER:

 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

YARDIMCI DOÇENTLER:

 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

 

NOT:

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

1. Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

3. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

5. Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

6. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

NOT:

– İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. BİRİMİ

ANABİLİM DALI

 

UNVANI

 

Adet

 

Drc.

 

BAŞVURU KOŞULU

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Tarih

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

2

 

 

Doktora ve Doçentlik çalışmalarını Yakın Dönem Erzurum Sosyal ve Siyasi Tarihi üzerine yapmış olmak.

 

 

Tarih

 

 

Yrd. Doç.

 

 

1

 

 

4

 

 

Doktora çalışmasını Osmanlı Tarih Yazıcılığı üzerine yapmış olmak.

 

 

Tarih

 

 

Yrd. Doç.

 

 

1

 

 

5

 

 

Doktora çalışmasını XIX uncu yüzyıl Şehir Tarihi üzerine yapmış olmak.

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

Yrd. Doç.

 

 

1

 

 

5

 

 

Doktora çalışmasını XIX uncu yüzyıl Divan Şiiri alanında yapmış olmak.

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

Yrd. Doç.

 

 

1

 

 

4

 

 

Doktora çalışmasını Yeni Türk Şiiri alanında yapmış olmak.

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İşletme

 

 

Yrd. Doç.

 

 

1

 

 

3

 

 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Muhasebe-Finansman Bilim Dalında tamamlamış ve çalışmalarını Finansman alanında yapmış olmak

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin