ERZURUM- KIŞ VE SPOR KONULU RESİM YARIŞMASI

SUNUŞ
2011 Erzurum Kış Oyunları Genel Koordinatörlüğünce 27 Ocak – 06 Şubat 2011 tarihleri arasında 25.si gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları kapsamında Ulusal çapta bir resim yarışması düzenlenmiştir.
AMAÇ
♦ Erzurum’un tanıtımını sağlamak,
♦ Erzurum’a, spora ve kış mevsimine sanatsal bir bakışla yaklaşmak,
♦ Kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunmak,
♦Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslararası izleyici ile buluşmasını sağlamaktır.
KONU  ♦ Erzurum, Kış ve Spor
KATILIM ŞARTLARI
♦ Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçılara açıktır.
♦ Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş iki (2 adet) eseri ile katılabilir.
♦ Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.
♦ Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 200 cm’den fazla olamaz.
♦ Eserler, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olmalıdır.
BAŞVURU
♦ Katılım Şartnamesi ve Formları: http://www.erzurum2011.gov.tr/  adresinden temin edilebilecek ve;
♦ Form-1 doldurularak bir zarfa konulacak, zarfın üzerine “Resim Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılacak. Zarf eserle birlikte toplama merkezine 13- 31 Ararlık 2010 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, makbuz karşılığında elden teslim edilecektir. Kargo yolu ile yollanan eserler de kabul edilebilecek; ancak kargodan oluşabilecek hasarlar ile iyi paketlenmemiş eser/ler/e gelebilecek zararlardan koordinatörlüğümüz sorumlu olmayacaktır.
♦ Form-2 doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
♦ Sanatçısı tarafından kurulması gereken eserler, aşağıda belirtilen seçici kurul toplantı tarihinden 2 gün önce toplama merkezleri ile iletişim sağlanarak sanatçısı tarafından kurulmalıdır. (Demonte eserlerin Koordinatörlük ilgililerince kurulabilmesi için eserlerin anlaşılabilir bir fotoğrafı ya da projesi eklenecektir. Aksi halde Koordinatörlüğümüz sorumluluk yüklenmez.) 
♦ Kargo masrafları katılımcı sanatçılara aittir.
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2010
TOPLAMA MERKEZİ
♦ Eser Teslim Adresi:
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yanı),
Palandöken – ERZURUM Tel: 0 442 315 04 11
♦ Eserlerin teslim edilip edilmediği ile ilgili bilgi almak için yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçilmelidir.
SEÇİCİ KURUL
♦ 25. Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Resim Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:
♦ Prof. Aydın AYAN: (Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü)
♦ Prof. Hüsamettin KOÇAN: (Sanatçı, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu,
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi)  
♦ Prof. Hasan PEKMEZCİ: (Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Başkanı)  
♦ Prof. Reşat BAŞAR: (Sanatçı, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı) 
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER: (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve 2011 Erzurum Kış Oyunları Kültür Sanat Komite Başkanı)
♦ Yrd. Doç. İrfan OKAN: (Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi,)   
♦ Yrd. Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU: (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
♦ Yrd. Doç. İsmail TETİKÇİ: (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)   
DEĞERLENDİRME
♦ Seçici Kurul tarafından 05 – 09 Ocak  2011 tarihleri arasında Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserlerin elemesi yapılır. İlk elemede sergilenecek eserler belirlenir. İkinci elemede sergilenecek eserler içinden ödüle değer bulunanlar belirlenir.
ÖDÜLLER
♦ 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Resim Yarışmasında dağıtılacak ödüller 3 adet eşit Başarı Ödülünden oluşmaktadır;
 Başarı Ödülü: 10 000 TL
 Başarı Ödülü: 10 000 TL
 Başarı Ödülü: 10 000 TL
♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
♦ Ödüllerin yanı sıra birer başarı belgesi ve plaket verilecektir.
♦ Yapıt/lar/ı sergilenmeye değer görülen sanatçılara da katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
♦ Sergilemeye değer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçıların kısa özgeçmişleri bir katalogda toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sergilenmeye değer görülen eserler ve ödül alan eserlerin duyurusu sergi açılış gününden önce adresinden yapılacaktır.
SERGİLEME ve ÖDÜL TÖRENİ
♦ 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Erzurum, Kış ve Spor Konulu Resim Yarışması sergisi açılışı ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceği salonda yapılacaktır.
♦ Sergi bir ay boyunca açık kalacaktır.
ESERLERİN İADESİ
♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.
♦ Sergilenmeye değer bulunmayanlar ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde başlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.
♦ İade işlemlerinin başladığı tarihten bitiş tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. Eserlerin iadesi için yarışma sekreteryası ile bağlantıya geçip vereceğiniz adrese ödemeli olarak, kargo yolu ile yollanmasını isteyebilirsiniz.
DİĞER
♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ödeme yapmaksızın sahip olacaktır.
♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alınmasından sonraki taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü hasar ya da aksaklıklarda “Koordinatörlük Merkezi”nin kararı geçerlidir.
♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Koordinatörlük Merkezi”nin kararları geçerlidir.
YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER
♦ Yrd. Doç. İsmail TETİKÇİ
YARIŞMA SEKRETARYASI:
♦ Abdullah DEĞERMENCİ
GSM: 0 539 6257630
GSM: 0 507 7637509
E-posta: degermenci_abdullah@hotmail.com
♦ Uğur ÖZEN
GSM: 0 534 6053250
E-posta: ugur.ozen@erzurum2011.gov.tr
♦ Teoman Mete çakıcı
GSM: 0 505 5748280
E-posta: teoman.cakici@erzurum2011.gov.tr