Erol Güngör Sempozyumu

Erol Güngör Sempozyumu

1938 yılında Kırşehir’de doğan Erol Güngör, Cumhuriyet sonrası Türk kültürü ile ilgili yaptığı analizler ve toplumsal değişmenin niteliklerine dair gözlemleri ile Türk milliyetçiliğinin en başarılı ideologlarından biri olmuştur. 1983 yılında vefat eden Güngör, kısa yaşamında sosyal ilimlerdeki hemen her mevzu ile zihnini ve kalemini meşgul etmiş, toplumsal sorunların kökenini araştırmış ve çeşitli çözümler sunmuştur. Sosyoloji, tarih, sosyal psikoloji ve tasavvuf üzerine kıymetli eserler veren Güngör, eserlerinde Türkiye’ye ağırlık vermekle beraber Avrupa düşüncesinde değişim ve İslam dünyasının meseleleri üzerinde ilmi, fikri tahliller yapmıştır. Toplumsal yapıyı sosyal psikoloji modeli ile tahlil ederken toplum yapısını şekillendiren değerleri kültür, edebiyat, dil, ahlak, coğrafya, tarih, medeniyet, iktisat, folklor/sanat ve eğitimi bir bütün halinde, birbirlerini etkileyen bir değerler dizisi olarak değerlendirmiştir. Güngör’ün toplumsal yapı anlayışında Türk milli kültür öğeleri çok yönlü olarak irdelenmiştir. Milli kültürün yazılı olarak yeniden yorumlanmasını ve toplumun hizmetine sunulmasını amaçlamıştır. Ayrıca, tasavvufun günümüzdeki meselelerini konu edinmiştir. Doğduğu ve yetiştiği şehir olan Kırşehir’de, vefatının 35. Yılında, “Cumhuriyet Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör” temalı sempozyumla Erol Güngör’ü bilimsel olarak anarak, değerinin tekrardan fark edilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları:
Vefatının 35. Yılında Erol Güngör
Türkiye’de Sosyolojinin Dünü ve Bugünü
Toplumun İnşasında Değerlerin Rolü ve Değerler Psikolojisi
Türk Kültürü Türk Milliyetçiliği ve Erol Güngör
Erol Güngör’de Tasavvuf ve Ahlak
Türk Aydınlanması ve Türk Aydının Problemleri

Sempozyum Takvimi:
18 Ocak 2018 Sempozyum İlanı
15 Mart 2018 Bildiri Kabulünün Son Tarihi
22 Mart 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
15 Nisan 2018 Bildiri Metinlerinin Teslimi

egungorsempozyumu.ahievran.edu.tr