Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Bursu

Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Bursu

VAKFIMIZA, 2017-2018 EĞİTİM DÖNEMİNDE BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2017-2018 eğitim dönemi burs başvuruları Vakfımızın internet sitesi üzerinden 01-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Vakfımız sadece, ERMENEK, SARIVELİLER VE BAŞYAYLA ilçeleri nüfusuna kayıtlı lisans öğrencilerine burs vermektedir. Ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmemektedir.

Posta, kargo, APS veya diğer ulaşım vasıtaları ile gönderilecek başvuru formları ile Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmayanlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular sadece internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, web sitemizin ana sayfasındaki “Burs Başvurusu” bölümünden ulaşacakları başvuru formunu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce sitemizin ana sayfa “BURSLAR”, “Başvuru Koşulları” bölümünde yer alan burs başvuru koşullarını da dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Geçen yıl ERÇEV’den burs alan öğrenciler yeni tarihli transkript ve öğrenci belgelerini 01-30 Eylül 2017 tarihleri arasında posta veya kargo ile Vakfımızın İstanbul’daki merkezine göndereceklerdir. Bu belgeleri belirtilen tarihte göndermeyenlerin ve transkriptlerinde birden fazla başarısız dersi olanların bursu kesilecektir.

Başvuru Formunda yer alan bilgiler doldurulurken doğru bilgiler yazılmalıdır. Burs almaya hak kazananlardan daha sonra istenecek belgelerde yer alan bilgiler, Başvuru Formuna yazılan bilgilerle örtüşmediği takdirde burs iptal edilir. Burs verilmiş ise faizi ile birlikte geri alınır.

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARIN WEB SİTEMİZİN BURSLAR BAŞLIĞI ALTINDAKİ BAŞVURU KOŞULLARINI DA DİKKATLİCE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR

ERÇEV 31 Temmuz 2017

Başvuru Koşulları
ERMENEK, SARIVELİLER VE BAŞYAYLA ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak,
Dört yıllık bir fakülte veya yüksek okulu (Konya ve Ankara dışında) kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir devlet üniversitesini kazanmış olmak,
Ara sınıflardan müracaatlarda birden fazla başarısız dersin olmaması,
Maddi olanakları yetersiz olmak,
Başarılı olmak,
Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,
Sabıka kaydı olmamak.

Öncelikler
Anne ve/veya babasının yokluğu,
Maddi olanakları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
Zihinsel veya bedensel engelliler,
Ailesi İstanbul’da oturmamak koşuluyla İstanbul’da öğrenim görenler.
Burs müracatını yaptığı yılda, ilk defa bir lisans programına yerleşenler.

Başvuru Şekli
Burs başvurusu web sitemiz üzerinden yapılacaktır. Vakfımızın web sitesi üzerinden başvurut yapmayıp, belgelerini elden veya posta yoluyla gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencileri Vakfımızın WEB sitesinde yer alan burs başvurusu bölümünden burs başvurusu formunu doldurarak müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru Zamanı
Başvurular 01 – 30 Eylül tarihleri arasında Vakfımızın Web sitesi üzerinden yapılır. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler
Vesikalık fotoğraf (1 adet),
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ÖSYM´nin internet sitesinden alınan ve yerleştirilen okulu gösteren sonuç belgesi,
Öğrenci belgesi,
Çalışan veya emekli anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları
aylık ücretini gösteren yazı, çalışanlar için Kurumlarından alacakları aylık ücretini gösteren yazı veya vergi levhası fotokopisi),
Ailesine ait, Nüfus İdaresi veya Muhtarlıklardan alınacak ikamet yerini gösteren belge,
Nüfus İdaresinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği,
Sabıkasızlık belgesi (Adli Sicil Kaydı),
Ara sınıfta okuyanların not durum belgesi (Transkript),
Vakıfbank şubesinde burs alacak öğrencinin adına açılmış vadesiz hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi,
Yükümlülük belgesi,
Taahhütname.

Online Burs Başvurusunda Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Karaman ilinin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmayanların burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Vakfımız sadece lisans öğrencilerine burs verdiğinden, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Formdaki * işaretli alanların doldurulması zorunludur.
Olumsuz yanıt vereilecek sorulara “Yok” veya “0” şeklinde yanıt verilecektir.
Form doldurulduktan sonra Kaydet/Gönder düğmesine basılacaktır.
Başvuru Formunda yer alan bilgiler doldurulurken doğru bilgiler yazılmalıdır. Burs almaya hak kazananlardan daha sonra istenecek belgelerde yer alan bilgiler, Başvuru Formuna yazılan bilgilerle örtüşmediği takdirde burs iptal edilir. Burs verilmiş ise faizi ile birlikte geri alınır.

Bursun Süresi ve Miktarı
Burslar, 1 Kasım – 30 Haziran tarihleri arasında 8 ay süre ile ödenir. Verilecek burs miktarı aylık 125 TL´dir.

Ödeme Şekli ve Yenilenmesi
Burslar her ayın 15´ine kadar aylık olarak ödenir. İlk defa burs alacaklara Kasım ayında yapılacak burs ödemesi Aralık ayında Aralık ayı ile birlikte ödenir.
Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın koşullarının devam etmesi ve bir dersten fazla başarısızlığı olmaması gereklidir.
Halen burs alan öğrenciler yeniden burs başvurusu yapmayacaklardır. Bu öğrenciler, 30 Eylül tarihine kadar öğrenci belgesini ve transkriptini Vakfımıza göndereceklerdir. Bu belgeleri göndermeyenlerin ve transkriplerinde bir dersten fazla zayıfı olanların bursu kesilir.
Bursu kesilenlere sonraki yıllarda burs koşullarını sağlasa bile bir daha burs verilmez.

Bursa Hak Kazananların İlanı
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri en geç Ekim ayı sonuna kadar Web sitemiz üzerinden ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.
Burs verilmesine karar verilen öğrenciler, “Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler” bölümünde yer alan belgeleri 05 Kasım´a kadar Vakıf Merkezimize ulaşacak şekilde Taahhütlü Posta, APS veya Kargo ile gödereceklerdir.
Belirtilen tarihe kadar belgeleri göndermeyenlere veya eksik belge gönderenlere veya gönderilen belgeler ile web sitemiz üzerinden yapılan Başvuru Formunda yazılı bilgilerde farklılık olanlara burs verilmez. Varsa verilen bursları faizi ile birlikte geri alınır. Bursa Hak Kazananlar

Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV)
Adres : Bostancı Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi Zeynep Apt.Nu.:102/7 Kadıköy–İSTANBUL
Erenköy Vergi Dairesi Vergi Numarası:3640233060
Banka Hesap Bilgileri: Vakıfbank Bostancı Şubesi
İBAN: TR61 0001 5001 5800 7300 5773 56
Telefon : 0216 409 1410
Faks : 0216 409 1411
E-posta : info@ercevvakfi.com

http://www.ercevvakfi.com/index.php