Erken Yaşlarda Oyunun Gücü

ODTÜ BİLTEMM Merkezi tarafından düzenlenen “Keşfedici, Meraklı ve Yaratıcı Çocuklar için Erken Yaşlarda Oyunun Gücü” isimli etkileşimli konferansımıza erken çocukluk dönemi eğitimi ile ilgilenen herkesi bekliyoruz.

Katılım ücretsizdir.

Konuşmacılar:

Erken Yaşlarda Oyun ile Öğrenme
Brent Hutcheson, Care for Education Direktörü

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi: Bir Yolu Var mı?
Dr. Öğr. Üyesi H. Özlen Demircan, ODTÜ Temel Eğitim Bölümü, BİLTEMM Üyesi

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Sevimli Çelik, ODTÜ Temel Eğitim Bölümü, BİLTEMM Üyesi

14 Ekim 2018 Pazar günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – B Blok, G102 amfisinde görüşmek dileğiyle!