Erken Çocukluk Zirvesi Kayıtlarımız Başladı!

Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri,akademisyenler ve ilgi duyan herkes katılabilir.

Bilgi ve teknoloji çağı, zamanın gereksinimleri doğrultusunda eğitim sistemlerinin sıkça gözden geçirilmesini, sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgiye ulaşma sınırlarının kalktığı bu çağ, gelen kuşaklara milyonlarca uyarıcıyı sunmaktadır. Bu durum eğitimin her kademesinde yeni anlayış ve yaklaşımlar üzerinde düşünmeyi beraberinde getirmektedir.

Çocuğu yaşamın öznesi olarak kabul eden , çocuk eğitiminin duvarlarla sınırlı olmadığının farkında olan Acıbadem Okulları, “Geçmişin birikimi, geleceğin eğitimi” sloganıyla erken çocukluk dönemiyle ilgili birikimini eğitimin geleceğini önemseyen tüm katılımcılar ile paylaşmaya hazırlanıyor.

Bu zirvede;

– Erken çocukluk eğitimi nasıl daha nitelikli hale getirilebilir?
– Sınıflar çocuk ve beyin dostu uygulamalarla nasıl zenginleştirilebilir?
– Sınıf içi uygulamaların gerçek dünya ile bağları nasıl kurulabilir?
sorularından hareketle ilham verici örnek uygulamaların paylaşımı hedeflenmektedir.

Konuşmacılar
Kudret Eren Yavuz
Nörookul: Beyin Dostu Eğitim

Tuğba Coşkuner
Etkili ve Sıra dışı Öğretmenlik

Belma Tuğrul
Meraklı Çocuklara Yaratıcı Öğretmenler

Özgül Polat
Erken Çocuklukta Eğitimin Kalitesini Arttırma Yolları

Esin Baytar
Moderatör

Atölyeler

Müzede Çocuk Elleri
Müze temelli eğitim uygulamaları
Tarihin izleri eşliğinde araştırma, keşfetme ve aktif öğrenme süreçlerini yerinde deneyimlemeye hazır mısınız? Geçmiş ile şimdi arasında bağlantılar kurduran, üç farklı aşamadan oluşan bir müze deneyimi sizi bekliyor.

Tabiattaki Ayak İzlerimiz
Ekolojik temelli eğitim uygulamaları
Doğanın döngüsünü anlamak ve yansımalarını gözlemlemek için orman liderleri eşliğinde yolculuğa hazır mısınız? Doğanın dinamik yapısı ve sürdürülebilirliğini müfredatla uyumlu hale getirmede farklı deneyimler sizi bekliyor.

Önüm, arkam, sağım, solum matematik:
Matematik Okuryazarlığı
Sayıların ve sembollerin dünyasında önyargıları kırarak oyunlarla matematiğin eğlenceli yönünü keşfetmeye hazır mısınız? Matematikte günlük yaşamla bütünleşik fırsatları eğitime dönüştürebilecek deneyimler, örnek uygulamalar ve materyaller sizi bekliyor.

Yaşasın Oyun
Oyun temelli eğitim
Oyun dolu sokaklarda çocukluğunuza dönmeye hazır mısınız? Oyunun kitabından başlayarak sınıf içi uygulamalarla desteklenecek bir deneyim sizi bekliyor.

Çift dilli eğitim uygulamaları
Dil öğrenimine yeni bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Dil öğretmenin değil dil ediniminin temel alındığı, kendimize özgü programımız ile günlük rutinlerimize yerleştirilen çift dilli eğitime dair pek çok deneyim sizi bekliyor.

Kalbe Değer
Bilişsel farkındalık temelli değerler eğitim,
Varoluşumuza anlam katarak bizi biz yapan kalbe değer uygulamalara hazır mısınız? Eğitim sürecinde Kur’an-i ve ahlaki değerleri temel alan, özgün öğretim teknikleri içeren uygulama örnekleri sizi bekliyor.

Ezber Bozan Uygulamalar
Metaforlarla sure öğretimi
Sınıflarınızda ezber bozmaya hazır mısınız? Sure öğretiminde çocuklar için bilinmeyeni bilinir hale getirerek somutlaştıran, zenginlik ve çeşitlilik sağlayan farklı öğretim yöntemleri sizi bekliyor.

Dünyamı Kodluyorum!
Okul öncesi Robotik-Kodlama
Kodlamanın en keyifli hali ile tanışmaya hazır mısınız? Bu süreçte; Robotik Kodlamanın mantıksal – tasarımsal temelini keşfedeceğimiz ve disiplinlerüstü yönü hakkında bilgi alışverişi yapacağımız deneyimler sizleri bekliyor.

Hayatı Zenginleştiren Sınıflar
Sorgulama temelli öğretim
Merakla başlayan bir yolculuğu anlamla tamamlamaya hazır mısınız? Üst düzey düşünme becerilerini kullanarak öğrenmeyi derinleştiren süreçlerin çocuklarla birlikte yapılandırıldığı araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme stratejileri sizi bekliyor.

Düşün, Tasarla, Sergile
Öğrenmeyi görünür kılma uygulamaları
Öğrenme ortamlarında çocukların düşüncelerini görünür kılacak araçları keşfetmeye hazır mısınız? Çocukların öğrenme farkındalıklarını arttıran fikir ve ürün paylaşımları için ilham verici bir deneyim sizi bekliyor.

Ben de Varım!
Sosyal beceriler
Okul psikologlarımız eşliğinde sosyal beceriler programlarımızla öğrencilerinize “Ben de varım!” dedirtmeye hazır mısınız? Çocukların eğlenceli oyunlar ve drama yoluyla edindiği sosyal becerileri okul ve yaşama aktarıp uygulayabilmelerini teşvik eden deneyimler sizi bekliyor.

Dikkat! Burada Merak Var
Dikkat Çekici Giriş Teknikleri
Öğrenmek istiyorsanız merak edin; öğretmek istiyorsanız merak ettirin! mottosuyla yolla çıkarak dikkat çekici örnekler ve uygulamalar içeren deneyimler sizi bekliyor.

12 Ekim 2019 da Özel Acıbadem Okulları Çamlıca Kampüsü’ nde gerçekleştirilecektir.

Detay ve Kayıt için Tıklayınız