Erişilebilirlik Konulu Öykü Yarışması

Öykü Yarışması

Erişilebilirlik Konulu Öykü Yarışması

Öykü Yarışmasının Amacı:
10 – 16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, erişilebilirlikle ilgili farkındalık yaratmaktır.

Öykü Yarışmasının Konusu:
Erişilebilirlik

Öykü Yarışması Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya katılmak için, Eskişehir‘de yaşamak ve 18 yaşını doldurmuş olmak
gerekmektedir.
2. Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

Öykü Formatı İle İlgili Koşullar
1. Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
2. Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
3. Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla on (10) A4
Sayfa olmalıdır.
4. Öykü adı ve öyküyü yazan kişinin rumuzu, öykünün başında belirtilmelidir.

Öykü Gönderim Koşulları:
1. Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların
formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.
2. Öykü ve Başvuru Formu PDF formatında oykuyarismasi@eskisehir.bel.tr adresine eposta
ile gönderilecektir.
3. Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır.
4. Yarışmaya katılacak öykünün her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF
formatında yollanmalıdır. Öykünün Word formatında bir kopyası da e-posta ile
gönderilmelidir.
5. E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit epostası
almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Öykü Yarışması Şartnamesi:
1. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öninceleme
kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan
eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
2. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden
geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe
değer görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir.
3. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin telif
haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine
sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri
istenemeyecektir.
4. Yarışmaya katılan eserler, yayınlanmaya değer bulunması durumunda kitap olarak
yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de
hazırlanacak öykü kitabında yer alabilir.
5. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde
editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler
değerlendirme dışı bırakılabilir.
6. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden
kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması
gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve
başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan
katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül
ve unvan geri alınır.
7. Yarışmanın ön inceleme kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimidir.
Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacak ve kurul üyeleri ileri bir
tarihte bildirilecektir. Seçici kurul, öyküleri rumuzları ile okuyacak, yazarların gerçek
isimleri gizli tutulacaktır.
8. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu
becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına
uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
11. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.

Ödüller:
Öyküleri ödüle değer görülenlerden,
Birinciye Laptop
İkinciye Netbook
Üçüncüye Tablet
Ödüle değer görülen bir öyküye de jüri özel ödülü verilecektir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç tarihi; 10 Mayıs 2018
Son Katılım Tarihi: 08 Temmuz 2018 (Saat 18:00)
Ön İnceleme Tarihi; 09 – 22 Temmuz 2018
(Format ve katılım şartları açısından değerlendirilecektir.)
Seçici Kurul İnceleme Tarihi; 23 Temmuz – 12 Ağustos 2018
Sonuç Açıklanma Tarihi; 13 Ağustos 2018
Ödül Tarihi; Tarih daha sonra duyurulacaktır.

Yarışma Sekretaryası
Başvuru sahipleri, yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri
Birimi’ne ait aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
Adı Soyadı: Dalca Üreyen, Hande Başak Mutlu
Tel: 0 222 255 11 00 / 1230
Adres: Arifiye mah. İki Eylül Cad. No:53 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
E-Posta Adresi: oykuyarismasi@eskisehir.bel.tr