Erime sıcklıkları ile katı karışımlarının ayrılması

Erime sıcklıkları ile katı karışımlarının ayrılması

AMAÇ:Naftalin ve bakır tozu karışımını erime sıcaklıklarındaki fark yardımıyla ayırmak

ARAÇ VE GEREÇLER:

1.deny tüpü

2.ispirto ocağı

3.tüp masası

4.bakır tozu

5.naftalin

6.petri kabı

7.tartım takımı

8.spatül

9.eşit kollu terazi

DENEYİN YAPILIŞI

1.Naftalin ve bakır tozunun ikişer gramını deney tüpüne koyarak karıştırınız.

2.karışımı ısıtınız.bileşenlerden biri tamamen eriyince ıstma işlemine son veriniz.

3.Üstteki sıvıyı petri kabına aktarınız.