ERG Eğitim Politikası Semineri

Çocukluk, İktidar ve Eğitim Üzerine

Ydr. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan
 
Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Türkiye’de eğitim politikalarının tartışıldığı platformları çeşitlendirmek amacıyla başlattığı Eğitim Politikası seminerleri devam ediyor. “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” kitabıyla tanınan Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan’ın sunacağı “Çocukluk, İktidar ve Eğitim Üzerine” başlıklı ERG Eğitim Politikası Semineri 27 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek.
Öztan, seminerde, çocukluk, iktidar ve eğitim arasındaki ilişkinin çerçevesi, bu alanda öne çıkan kavramlar ve bu ilişkinin günümüz eğitim politikalarına yansımaları üzerinde duracak.

Bugün “çocuk” ve “çocukluğu” tanımladığımız kavramsal çerçeve, aslında modernitenin birey-özne ve gelecek projeksiyonlarına dair genel önkabullerin bir ürünüdür. Modern çocukluğu inşa etmek, aynı zamanda “makbul yetişkin”i ve ona atfedilen rolleri yeniden tayin etme teşebbüsüdür. Güven Gürkan Öztan* seminerde, çocukluk, iktidar ve eğitim arasındaki çapraşık ilişkinin genel seyrinde ideolojik çatı, öne çıkan kavramlar ve mezkûr mirasın bugünün Türkiye’sine yansımaları üzerinde duracaktır.
*“Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı doktora tezi İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından aynı adla kitaplaştırılan Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilimde Dalı’nda öğretim üyesi olarak Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi, Ordu ve Siyaset, Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik dersleri vermektedir.
 

Seminer Türkçe düzenlenecektir ve tüm katılımcılara açıktır.
 Katılımınızı lütfen Çiğdem Polat Boyacı’ya bildirin 
 (212) 292 05 42 / 1507, [email protected]

27 Haziran 2012 Çarşamba,
17:00-18:30 Bankalar Cad. No: 2
Minerva Han Karaköy-İstanbul

Eğitim Reformu Girişimi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin