ERG “Araştırma Asistanı” Arıyor

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) eğitim politikalarının farklı alanlarına yönelik, çeşitli paydaşlarla ortaklık içinde yürüttüğü projeler ve araştırmalar ile bu çerçevede gerçekleştirilen organizasyonlara destek verebilecek bir araştırma asistanı arıyor. Son başvuru tarihi 14 Mart 2014!
2003 yılında “herkes için kaliteli eğitim” hedefiyle yaşama geçen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’deki tüm bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine ve toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak eğitim politikaları geliştirilmesini amaçlıyor. Bu yolda farklı paydaşları bir araya getirerek katılımcı fikir üretim süreçlerinin oluşmasına destek veren ERG, araştırma, savunu ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
İş tanımı
Araştırma asistanının, çalışma arkadaşlarının yönlendirmeleri doğrultusunda aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi bekleniyor:
– Eğitim politika ve uygulamalarının çeşitli alanlarında yürütülen projelere ve araştırmalara destek vermek.
– Belirlenen konularda ulusal ve uluslararası akademik yazını, kamu yayınlarını ve/veya güncel medyayı sistematik olarak izlemek, sonuçları derlemek ve paylaşmak, gerektiğinde bunlara ilişkin bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak.
– Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kuruluşlar tarafından yayımlanan veri ve istatistikleri izlemek, buna ilişkin olarak proje ve araştırma ekiplerini düzenli olarak bilgilendirmek, gerektiğinde bu verileri yeniden çerçeveleyerek ERG projelerinde ve/veya yayınlarında kullanılabilecek hale getirmek, bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak.
– Dahil olduğu projelerde parçası olduğu etkinliklerin organizasyonunda rol almak ve işleyişi takip etmek, ilgili dosyaları tutmak/belgeleme yapmak, toplantılara katılmak, notlar alarak iç ve dış paydaşlara dönük yazılı raporlama yapmak, çeşitli paydaşlarla ilişkileri yürütmek.
– Yayınların hazırlığına düzelti, kontrol ve yaratıcı ajansla ilişkiler ayaklarında katkıda bulunmak.
– ERG’nin yeni projeler ve araştırmalar geliştirmesine katkıda bulunmak, bu kapsamda hazırlık, yazım, izleme ve raporlama süreçlerine katılmak.
Adaylarda aranan özellikler
Eğitim: Tercihen eğitim bilimleri veya sosyal bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji vb.) olmak üzere lisans derecesi. Bu alanlarda yüksek lisans derecesi tercih sebebidir.
Deneyim: En az 1 yıl analitik düşünme, yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığı profesyonel ve/veya akademik deneyim
Bilgi / Beceri
– Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade etme becerisi.
– Çok iyi düzeyde İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilgisi.
– Çok iyi düzeyde Microsoft Word, Excel ve Powerpoint becerileri.
– Çeşitli nitel (mülakat, odak grup, istatistiksel veri okuma ve yorumlama vb.) ve nicel (R, SAS, SPSS, Stata gibi istatistiksel analiz programları) araştırma yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte 14 Mart 2014 Cuma gününe kadar ipekd@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

1. 400-600 sözcükten oluşan; bu poziyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan İNGİLİZCE bir niyet mektubu.
2. İNGİLİZCE VE TÜRKÇE yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev bir olabilir)
3. Özgeçmiş (TÜRKÇE)
4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri.