Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı

Bu destek programı, kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü süreçte, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildiriyi imzaladığı için iki kez görevden alınan ve 27 Şubat 2017’de hayatını kaybeden Prof. Dr. Eren Deniz Tol’un ismini taşımaktadır. Öğrencilerinin “dersine ilk girdiğinizde kendinizi üniversitede hissettiğiniz eşsiz hocalardan, asla ödün vermeyen, hayatımda gördüğüm en güçlü kadın”, “güçsüzün yanında olan cesur bir kadın” sözleriyle anlattığı Eren Deniz Tol’un anısının yeni, cesur araştırmacılara güç vermesi ümidiyle…

Bu çağrı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile
son başvuru tarh itibariyle doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 7 yıl geçmiş olan
araştırmacılara açıktır.

Başvuru sahibinin araştırma ya da savunuculuk desteğinin kullanılması sırasında Türkiye’de
ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında kamet eden TC vatandaşları destek
için başvuramaz.

Sivil toplum örgütler ve benzer diğer kurumlar tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuru sahibinin araştırma ya da savunuculuk faaliyetin bir sivil toplum örgütü ya da tüzel
kişiliği olmasa bile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren bir insyatif, platform,
benzer oluşum ile işbirliği içinde gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bunun için, araştırmacının
başvuru sırasında sivil toplum örgütü le kurulacak ilişkinin kapsamı ve içeriğine dar bir beyan
mektubu sunması beklenmektedir. Araştırmacının birden fazla sivil toplum örgütü le birlikte
çalışacak olması durumunda bu örgütlerden bir ile işbirliği için önceden görüşmüş ve onay almış
olması gereklidir.

Yereldeki sivil toplum örgütler ile kurulacak iş birliklerine öncelik verilecektir.
Başvuru sahibi, araştırma ya da savunuculuk faaliyetin birlikte gerçekleştireceği STÖ’nün
profesyonel çalışanı ya da yöneticisi olamaz ancak bu örgütle gönüllülük ya da üyelik ilişkisi içinde
bulunabilir.

Başvurucuların Dayanışma Akademileri’yle üyelik, gönüllülük, destekçilik vb. biçimlerde
bağlantılı olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, bu ilişkiyi belgeleyecek doküman ya da
referans mektubu sunması gerekir.

Başvuruya konu olan araştırma ya da savunuculuk faaliyet bireysel olarak veya bir araştırma
grubu le sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı
“Araştırma koordinatörü” görevini üstlenir. Araştırma koordinatörünün bu yönergede belirtilen
şartları yerine getirmesi beklenir.

Araştırma grupları bireylerin katılımıyla oluşur. İçerisinde ticari ve/veya devlet kurumlarının yer
aldığı araştırma teklifler değerlendirmeye alınmaz.

S.S. ADA Eğitim Kooperatif ile imzalanacak olan sözleşmenin tarafı araştırma koordinatörüdür.
Sözleşmeden doğacak tüm yasal yükümlülükler koordinatöre at olacaktır.

Destek almaya hak kazanan araştırmacıların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’na (AĞDA) üye olması ve AĞ-DA ilkelerin benimsemesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru aşamasında verdiği bilgiler le sunduğu belgelerin doğruluğunu taahhüt
eder.

Destek programına başvurular www.ag-da.org web sayfasında yayımlanan başvuru formu
indirilerek elektronik posta yoluyla yapılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.