ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BAHAR ŞENLİKLERİ AFİŞ YARIŞMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ BAHAR ŞENLİKLERİ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 “18. Öğrenci Bahar Şenlikleri 2012”
Yarışma Şartnamesi

1. KONU
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi, Gönüllü Kan Bağışı Afiş yarışması.

2. AMAÇ

Yarışma sonucunda elde edilecek afişlerin üniversitemiz kampüs yerleşkesinde her yıl düzenli olarak yapılmakta olan “Kan Bağış Kampanyalarında” kullanılması ve Üniversite öğrencilerimizin, topluma yararlı bir birey olma yolunda, gönüllü düzenli kan bağışına dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI

• Gönüllü Kan Bağışçısı Afiş yarışmasına, tüm Erciyes Üniversitesi öğrencileri katılabilir.
• Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 3 tasarımla katılabilecektir.
• Yapılacak afiş çalışmaları A4, 35X50 cm veya tercihen 50 X 70 cm. ebadında olmalıdır.
• Afişlerin hazırlanmasında, bilgisayar ortamında resim veya grafik tasarım kullanılmalıdır.
• Afişler en az 300 DPİ çözünürlükte, tercihen 4 renk (CMYK) modunda ve Tiff formatında kaydedilmiş olarak CD ortamında teslim edilmelidir.
•  Afiş çalışmaları üzerinde ERÜ Hastaneleri Amblemi ve ERU Kan Merkezi logosu yer almalı veya afişlerde logolar için yer ayrılmalıdır. Logolar ERU Hastaneleri internet sayfasında mevcuttur.
• Katılımcı; gönüllü kan bağışı ile ilgili kendisinin belirlediği sloganı da mutlaka afiş üzerine yazmalıdır.
• Afişlerin tamamı veya bir bölümü kesinlikle herhangi bir yerden alıntı yada kopya olmamalıdır.
• Afişlerde; katılımcı özellikle düzenli ve gönüllü kan bağışı konusuna dikkat çekecek, bu konuda vermek istediği mesajı açık bir şekilde yansıtacağı bir çalışma olmalıdır.
• Afişler istenilen formatlarda hazırlanıp ekteki form ve öğrenci kimliği fotokopisi ile iletişim bilgileri belirtilen kişi veya kan merkezi sekretaryasına imza karşılığı teslim edilecektir.

4. ÖDÜLLER

Birinci ödül  : Kayseri Media-Markt Hediye Çeki ( 800 TL.)
İkinci ödül  : Kayseri Media-Markt Hediye Çeki ( 500 TL. )
Üçüncü ödül  : Kayseri Media-Markt Hediye Çeki ( 300 TL.)

5. DEĞERLENDİRME,
Juri Üyeleri
ERU Hastaneleri Kan Merkezi   :  Prof. Dr. Bülent ESER
ERU Hastaneleri Kan Merkezi   : Dr. Mehtap TÜRK
ERU Hastaneleri Kan Merkezi   : Dr. Selda EVEREKLİOĞLU
ERU Hastaneleri Kan Merkezi   : Uz. Bio. Mehmet YAY
ERU Hastaneleri Halkla İlişkiler   : İbrahim BARIN

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi  : 04 Mayıs 2012 Cuma 16:00 kadar.
Juri Değerlendirmesi : 06 Mayıs 2012
Sonuçların Açıklanması  : 08 Mayıs 2012
Ödül Töreni   : 08 Mayıs 2012 (Yer ve Saati Daha Sonra Bildirilecek)

7. YAYIN-TELİF HAKKI

• Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Erciyes Üniversitesi’ne aittir. Bu eserler ve CD’leri Erciyes Üniversitesi arşivinde kalacaktır.
• Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Erciyes Üniversitesi tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Erciyes Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
• Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. 

8. İletişim ve Teslim Merkezi :

İletişim Bilgileri
Uz. Bio Mehmet  YAY
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi
Tel:0352 207 66 66 – Dahili hat 22350 veya 22351
E-posta : erukanmerkezi@erciyes.edu.tr
myay@erciyes.edu.tr
Web : http://baharsenligi.erciyes.edu.tr