ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
1. FOTOĞRAF YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI

 

 1. Yarışmanın Adı: “Benim Gözümden Kampüs”

 

 1. Yarışmanın Konusu:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Bölümü işbirliği ile düzenlenen fotoğraf yarışmasının konusu “Benim Gözümden Kampüstür. Katılımcı öğrenciler ve üniversite personeli Erciyes Üniversitesi’nin tarihine, eğitimine, kültürel ya da sosyal dokusuna, mimarisine, doğasına yönelik, üniversiteleriyle ilişkili her türlü konuda fotoğraf gönderebilirler.

 

 1. Yarışmanın Amacı:

Yarışmanın öncelikli amacı Erciyes Üniversitesi’nde fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrencileri ve personeli desteklemek, teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Katılımcıların, fotoğraf aracılığıyla eğitim kurumlarını değerlendirmelerini sağlayarak, gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan farkındalıklarını geliştirmektir. Duygu ve düşüncelerini fotoğraflarla ifade edebilmelerine ve paylaşabilmelerine olanak tanımaktır. Fotoğraf sanatının üniversite öğrencileri ve personeli arasında yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hızlı bir büyüme ve gelişim gösteren Erciyes Üniversitesi’ni öğrencilerin ve personelin gözünden tanımak ve tanıtmaktır.

 

 1. Katılım Koşulları:

 

 • Fotoğraf Yarışmasına, Yürütme Kurul Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Erciyes Üniversitesi’nde kayıtlı olan (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) tüm öğrenciler ve Erciyes Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademik, idari ve hizmet alımı bünyesinde çalışan tüm personel katılabilirler.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, merkez kampüs, 15 Temmuz yerleşkesi, ilçelerde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkelerde çekilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma tek kategorili olup katılımcı Renkli veya Siyah-Beyaz en fazla 3 (üç) sayısal (digital) eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılım sisteme yüklenip, yüklendi mesajı mail adresine gelmesiyle ve sistem tarafından onaylanıp siteye yüklenmesiyle başlamaktadır.
 • Sisteme yüklenen fotoğraflar, Yarışma Seçici Kurul tarafından puanlanarak ilk üç ve sergileme ödülü alan fotoğraflar belirlenecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlere fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda seçici kurul ’un kanaati esastır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiğinde Erciyes Üniversitesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya katılan her katılımcı tek bir ödül alabilecektir. Sergileme ödülü bu kuralın dışındadır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Erciyes Üniversitesi, seçici kurul kararları geçerlidir.

 

 1. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi

 

 • Dosyalar online (çevrimiçi)olarak http://fotografyarismasi.erciyes.edu.tr adresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce kimlik bilgilerini ve kendilerinin oluşturacakları Rumuzu gerekli forma eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 72-300 dpi, 7 – 12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenar en az 1920 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 1 Mb’tan küçük, 5 Mb’tan büyük olmamalıdır. Yarışma neticesinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları yüksek çözünürlüklü halleriyle birlikte düzenleyici kurum tarafından istenecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenen fotoğraflara herhangi bir isim verilmeyecektir. Fotoğraflara isim sistem tarafından otomatik verilecektir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde http://fotografyarismasi.erciyes.edu.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.  Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif (Kullanım)Hakları:
  • Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları:

 

Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Erciyes Üniversitesi’ne ait olacaktır.

Erciyes Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 

 • Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 

 • Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Erciyes Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (Raw, jpeg) yüksek çözünürlüklü olarak Eser Sahipleri tarafından Erciyes Üniversitesi’ne teslim edilecektir.

 

 1. Diğer Hususlar:

 

 • Yarışma Erciyes Üniversitesi tarafından 2017-044 numara ile onaylanmıştır.
 • Katılım bilgileri ve şartnameye, http://www.erciyes.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.
 • Yarışmada ödül alan fotoğraflar http://www.erciyes.edu.tr  ve http://fotografyarismasi.erciyes.edu.tr     adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Erciyes Üniversitesi tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Erciyes Üniversitesi eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Düzenleyici Kurum” kararı geçerlidir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Erciyes Üniversitesi ve Düzenleme Kurulu kararları geçerli olacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 1. Ödüller:
 • Birincilik ödülü 000.- TL
 • İkincilik ödülü 000.- TL
 • Üçüncülük ödülü 000-TL
 • Mansiyon (3 Adet) 500-TL
 • Sergileme (En fazla 50 adet)         Katılım Belgesi

 

 1. Yürütme:

İşbu Şartname hükümlerini Erciyes Üniversitesi yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erciyes Üniversitesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here