Erciyes Üni. TÜBİTAK 2237-Fen ve Mühendislk Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen, Erciyes TTO tarafından organize edilen, “FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ“ adlı tamamen ücretsiz eğitim ile ilgili GENEL BİLGİLERve BAŞVURU FORMU’na linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Eğitim 8-10 Kasım 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesinde Prof. Dr. Mustafa KESKİN koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Başvurular kabul edilmeye başlanmış olup, başvurusu kabul edilenlerin yol ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Etkinlikten faydalanmak isteyenlerin BAŞVURU FORMU ile beraber ÖZGEÇMİŞLERİNİ 24 Ekim 2014 tarihine kadarkeskin2237@erciyes.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Erciyes TTO, TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı’na başvuruda bulunmak isteyen akademisyenlere rehberlik hizmeti vermekte ve projesi kabul edilen akademisyenler için ise eğitim alt yapısı, organizasyon desteği sağlamaktadır.
Eğitimin Amaç ve Kapsamı:
AMAÇ :

Fen ve Mühendislik bilimlerine yönelik katılımcılar ile yakın bilimlerden araştırmacılar öncelikli olmak üzere, uygulamalı alanlarda ve yakın disiplinlerde çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin, proje hazırlama ve uygulama konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmacıların, TÜBİTAK programlarına yönelik olarak; proje hazırlamaya ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek ve yeni çalışma konusu belirleyebilme teknikleri ile takım çalışmalarına ilişkin beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

KAPSAM :

Üç gün olarak planlanan etkinlik kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Etkinliğin sabah oturumlarında teorik seminerler daha ağırlıklı olacaktır. Teorik seminerlerde de kavramayı artırıcı uygulamalara yer verilecektir. Oturumların çoğunda paralel olarak gruplar halinde ve tamamen uygulamalı; atölye çalışmaları, proje geliştirme ve grup dinamiği etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Katılımcıların teorik bilgiler ışığında, eğitmenlerin rehberlik ve denetiminde örnek proje teklifi hazırlamaları sağlanacaktır. Böylece proje teklifi hazırlığında kullanabilecekleri teknik ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra etkinlikte elde ettikleri kazanımları kullanarak kişisel proje önerilerini oluşturmaları istenecektir. Araştırmacılar, çalışma konularına yönelik proje önerilerini tasarlarken, dikkat etmeleri gereken hususları ve aşamaları irdeleyebilecekler; bilgi ve birikimlerini pekiştirerek artırabileceklerdir. Araştırmacılar kendilerini ifade etme, proje sunma, yönetme ve bütçelendirme konusunda becerilerini geliştirebilecek aktivitelerde etkin rol üstlenebilecek ve aktif olarak katılacaklardır. Disiplinlerarası bir ortamda deneyim paylaşımına da zemin oluşturulacaktır. Kontenjan nispetinde farklı alanlardan da araştırmacılar kabul edilebilecektir.

TÜBİTAK-ARDEB destekli bir projede henüz proje yürütücülüğü deneyimi yaşamamış çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. Gerçekleştirilecek eğitim etkinliği sonucunda; katılımcılara ve bunlar aracılığıyla üniversitelerde görev yapan akademisyenlere, proje hazırlanmasında bilimsel anlamda bir yol gösterme misyonu yerine getirilmiş olacaktır. Böylece ülkemizin, bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından, daha iyi düzeye ulaştırılmasına yönelik çalışmalara katkı verilecektir. Eğitim etkinliği ile Ar-Ge projesi hazırlama kültürünün yaygınlaştırılmasına ve araştırmacıların TÜBİTAK projelerinde yürütücülük yapmaya özendirilmesine de destek verilmiş olacaktır.
Etkinlikten faydalanmak isteyenlerin BAŞVURU FORMU ile beraber ÖZGEÇMİŞLERİNİ 24 Ekim 2014 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-mail ile göndermeleri gerekmektedir.
Prof. Dr. Mustafa Keskin (Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü)
keskin2237@erciyes.edu.tr