Erciyes Öğrenci Belgesel Film Festivali

Amaç

2008 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Erciyes Öğrenci Belgesel Film Festivali, bu yıl kurmacayı da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve ismi Erciyes Film Festivali olarak yenilenmiştir. Bu bağlamda daha geniş öğrenci kitlesine ulaşmayı hedefleyen festivalin temel amacı; alanında özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla sinemaya katkıda bulunabilecek tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak; belgesel filmin gelişmesine katkıda bulunmak ve belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır. Festivalin bir diğer amacı da öğrencileri, akademisyenleri ve sinema alanında üretim yapan profesyonelleri bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken bir ortam hazırlamaktır.

Kapsam

Festival kapsamında, belgesel ve kurmaca dalında, tür ve konu sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılan yapımlar, ön elemeye tabi tutulacak ve ön elemeyi geçen yapımlar 20 Mart 2012 tarihinde http://iletisim.erciyes.edu.tr ve http://effest.erciyes.edu.tr/ internet adreslerinden duyurulacaktır. 25 Nisan Salı akşamı, ön elemden geçen filmler, jüri tarafından değerlendirilecek. 26 Nisan Çarşamba günü ön elemeyi geçmiş olan filmlerin gösterimleri yapılacaktır. Ayrıca kısa film ve sinema üzerine düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için 24 Nisan Salı günü çeşitli söyleşi ve etkinlikler düzenlenecektir. Festival, bu yıl 19 Kasım 2011 günü kaybettiğimiz yönetmen Lütfi Ömer Akad adına düzenlenecektir.

Yarışma Bilgileri:

1. Festival, 24-26.Nisan.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2. Başvuruda bulunulacak belgesel ve kurmaca filmlerde tür ve tema sınırlaması yoktur.

3. Yarışmaya katılacak filmler; belgesel dalında 1.Ocak.2010, kurmaca dalında 1.Ocak.2009 tarihlerinden sonra üretilmiş olmalıdır.

4. Katılan filmlerde her dil kullanılabilir, ancak yarışma dili Türkçedir (Türkçe, seslendirmede veya altyazıda kullanılmış olmalıdır).

5. Yarışmaya katılacak filmler istenilen formatta üretilmiş olabilir.

6. Katılan filmlerin süresi 30 dakika ile sınırlıdır.

7. Yarışma, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

8. Başvurular, filmin yönetmeni tarafından yapılacaktır. Birden fazla yönetmenli filmlerde, ödül bir yönetmene verilecektir.

9. Yönetmenler her iki dalda da birden fazla filmle yarışmaya katılabilirler.

10. Yönetmen tarafından doldurularak imzalanmış ‘başvuru formu,’ A4 kağıda çıktısı alındıktan sonra, sınır çizgilerinden kesilerek, 19X13.5 cm. boyutlarında, kalın sırtlı, çift DVD soketli DVD kutusunun ön ve arka kapağı olacak şekilde yerleştirilecektir.

11. DVD kutusunda; başvuru formunda bulunan bilgilerin yanı sıra, yönetmenin fotografı ve filminden jpg formatında bir ya da birkaç kareyi içeren bir CD bulunacaktır.

12. Filmler, DVD ve mpeg2  formatlarında (aynı diskte) 2 kopya olarak teslim edilecektir.

13. Başvuruda bulunan katılımcılar, filmlerini en geç 9.Mart.2012 tarihine kadar, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne elden, kargo veya taahhütlü posta ile teslim etmelidirler.

14. Jüri gerekli gördüğü durumlarda ödüllerden birini ya da tamamını vermeyebilir.

15. Başvuru formuna ve gönderi adresine http://iletisim.erciyes.edu.tr ve adreslerinden ulaşılabilir.

16. Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır. Bu filmler daha sonra, ERÜ İletişim Fakültesi tarafından, ticari olmayan gösterimlerde kullanılabilecektir.

17. Yarışmaya katılan yönetmenler, şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.

18. Ön elemeyi geçen filmler, 20.Mart.2012 Salı günü http://iletisim.erciyes.edu.tr ve http://www.effest.erciyes.edu.tr  internet adreslerinden ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
Süleyman Çetinsaya Birincilik Ödülü      2000 TL

İkincilik Ödülü                                         1500 TL

Üçüncülük Ödülü                                     1000 TL

 

KURMACA

Lütfi Ömer Akad Birincilik Ödülü            2000 TL

İkincilik Ödülü                                        1500 TL

Üçüncülük Ödülü                                    1000 TL