ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu

Kıymetli Bilim İnsanları,

Bilimsel bilginin hızla değiştiği ve katlanarak arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecinin yaşandığı Dünyada bilgi, ülkelerin ve kıtaların sınırlarını aşmaktadır. Bilim insanları bu değişimi hem yönlendirmek hem de takip etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem bilim insanlarının kendilerine ve mesleklerine bir saygının gereği hem de akademik camiada var olmanın koşuludur. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyenlerin, zamanla alanlarında söz sahibi olmaktan uzaklaşacakları şüphesizdir.

ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, bilimsel bilginin evrensel olduğundan hareketle dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni buluşturmayı hedeflemektedir. Mühendislik-Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen-Matematik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri alanlarında katılımın olacağı kongre alanında söz söylemek isteyen tüm akademisyenleri beklemektedir.

Diğer taraftan Erasmus Sempozyum, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalarınız sağlamayı amaçlamaktadır. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Konular

Sempozyuma aşağıdaki alanlardan sözlü veya poster sunum ile katılım sağlayabilirsiniz. Bildirinin sözlü veya poster olarak yapılmasına yazarın kendisi karar vermektedir.

Eğitim Bilimleri
Fen ve Matematik Bilimleri
Filoloji
Güzel Sanatlar
Hukuk
İlahiyat/Din Bilimleri
Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mühendislik Bilimleri
Sağlık/tıp bilimleri
Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler
Spor Bilimleri
Veterinerlik
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 15 Mart 2019
Sempozyum Erken Ödeme Son Günü: 18 Şubat 2019
Sempozyum Geç Ödeme Son Günü: 18 Mart 2019
Kongre Programı İlanı: 28 Mart 2019
Tam Metin Son Gönderim Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2019
Tam Metin Son Gönderim Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2019

5-6 Nisan 2019 İZMİR, Türkiye
http://erasmussymposium.com