Erasmus Programı Öğrenim Hareketliliği 2013-2014

ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

Başvuru tarihi: 18 Mart- 08 Nisan 2013

Başvurmak için AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi web-sitesindeki Başvuru formunu Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu doldurup, Transcript ve İngilizce durumunuzu belgeleyen sınav sonucu ile birlikte AB Ofise teslim ediniz. (AB Ofisi: Rektörlük üst katı, 403 no lu oda)

Başvuru Kriterleri:

* Lisans öğrencileri için genel not ortalaması en az 2.2/4.0; y.lisans,doktora öğrencileri için 2.5/4.0 olması gerekmektedir.

* İngilizce seviyenizi belgeleyen sınav sonucu (Proficiency notu, TOEFL, vb. belgeler)

Başvuru için Gerekli Belgeler:

· Başvuru formu web adresinde Formlar başlığı altındadır. (Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp bölüm koordinatörünüz onaylattırarak ofisimize teslim ediniz.)

· Öğrenci İşleri Daire Bşk.’ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden alınan onaylı Transcript

· Yabancı Dil Belgesi (Proficiency notunun belirtildiği belgeyi Hazırlık Okulundan onaylı olarak isteyiniz.)

Bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteler hakkında bilgi almak için AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi web-sitesindeki Öğrenim Hareketliliği Anlaşmaları başlığını tıklayınız. (Anlaşması olmayan bölümlerin öğrencileri programa başvuru yapamaz.)

** * İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabileceklerini başvuru formunda belirtmelidir.

Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar.

2013-2014 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti,

1 Haziran 2013 – 30 Eylül 2014 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru Kriterleri

Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),
Ağırlıklı not ortalamasının 2,2/4,00 olması (lisans öğrencileri), ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması (lisansüstü öğrencileri),
Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak.
İsteyen ögrenciler hibe almaksızın Erasmus ögrencisi olabilirler. Hibesiz ögrenciler de diger basvurularla birlikte genel degerlendirmeye tabi tutulur, hibeli Erasmus ögrencileriyle ayni süreçten geçerler ve ikili sözlesme kontenjanlari dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.

Gidilecek Üniversite Nasıl Belirleniyor?

Atılım Üniversitesi’nin öğrenci değişimlerini içeren 2013-2014 dönemi İkili Anlaşmaları web sayfası Öğrenim Hareketliliği Anlaşmalarımız başlığı altında yayınlanmaktadır.
İkili Anlaşmamızın bulunduğu üniversitelere 3-12 ay süreyle gidebilirsiniz.
Hibe Ödemeleri

Verilecek Erasmus Hibesi ne kadar olacaktır?

Ulusal Ajans tarafından 2013-2014 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, yaşam standartlarına göre her 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

ÜLKELER AYLIK HİBE MİKTARI (€)
ALMANYA

425

AVUSTURYA

476

BELÇİKA

448

BULGARİSTAN

281

ÇEK CUMHURİYETİ

377

DANİMARKA

601

ESTONYA

339

FİNLANDİYA

535

FRANSA

520

G. KIBRIS RUM YÖNETİMİ

375

HOLLANDA

466

İNGİLTERE

602

İRLANDA

489

İSPANYA

438

İSVEÇ

531

İTALYA

477

LETONYA

333

LİTVANYA

325

LÜKSEMBURG

448

MACARİSTAN

355

MALTA

368

POLONYA

345

PORTEKİZ

381

ROMANYA

312

SLOVAK CUMHURİYETİ

358

SLOVENYA

401

YUNANİSTAN

425

Tam ayı geçen sürerler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

1-3 Gün

4-10 Gün

11-17 Gün

18-24 Gün

25 Gün ve üstü

0 €

1/4
aylık hibe

2/4
aylık hibe

3/4
aylık hibe

aylık hibe

Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için yukarda belirtilen aylik hibe miktarinin çarpilmasi ile hesap edilir. Küsûratlarin asagi dogru yuvarlanmasi mümkündür,yukarı doğru yuvarlanamaz.

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, kesin gerçekleşme süresi katılım belgesi (statement) belgesi dikkate alınarak yapılır.
Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması hakkı saklıdır.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Olanağı

Aşağıdaki şartları sağlayan engelli öğrenciye ek hibeler ödenebilecektir:

Hareketlilik giderlerinin belirtilen hibe tutarlarını aşması durumunda yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanamadığı durumlar

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:

Akademik Başarı Düzeyi %50
Yabancı Dil Notu (İngilizce) %50

Erasmus değişimine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen Proficiency notuna göre belirlenecektir. Eşdeğer kabul edilen sınavlar TOEFL,IELTS, KPDS,ÜDS sınav notları 100 üstünden çevirilerek değerlendirilecektir.