ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2012 – 2013 AKADEMİK YILI
ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

1.Kimler Başvurabilir?
Bu programa, Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören tüm tam zamanlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

2.Başvurular Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştirilecektir?

Başvurular, 19 Kasım 2012 Pazartesi günü başlayıp 14 Aralık 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

3.Kontenjan Sayısı

5 Önlisans (5 Asil + 5 Yedek Öğrenci)

5 Lisans ve Üstü (5 Asil + 5 Yedek Öğrenci)

NOT: Komisyon, başvuruların yetersizliği halinde ilgili kontenjanlar arasında kaydırma yapabilir.

4. Başvurabilmek İçin Gerekli Akademik Ortalama ve Dil Sınırı

Önlisans ve Lisans Öğrencileri için 2.20/4 veya 70/100

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2.5/4 veya 75/100

NOT: Ön başvurudan sonra başvurusu geçerli olan öğrencilere yönelik Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı uygulanacaktır. Bu sınav yazılı + sözlü olarak gerçekleştirilecek olup 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı aranacaktır.

5. Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu (Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasından alınabilir.)

Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınabilir.)

Dil Seviyesini Gösteren Belge (varsa)

Staj Yapılacak Kuruluştan Alınacak Niyet Mektubu (Başvuran öğrenciler bu belgeyi dil sınavının yapılacağı tarihe kadar Ofisimize ulaştırabilirler. Bu belgenin internet çıktısı da kabul edilecek olup belgenin aslı kazanan öğrencilerden daha sonra istenecektir.)

NOT: Başvurular Dış İlişkiler Ofisine şahsen yapılacaktır.

6. Değerlendirme Ölçütleri
Akademik Başarı Düzeyi (Transkript) : % 55

Dil Seviyesi : % 45

7. Maddi Destek

•2 aydan fazla ve 3 aydan kısa olan her süre 2 ay üzerinden hesap edilir.
•Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar (12. hafta dahil) yada 3 aydan kısa kısa olması durumunda, öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir. Ödenecek seyahat bedeli ise gerçekleşen seyahat bedelinin %75’idir.Yalnızca yurtdışı (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; ülke içi seyahatler için ödeme yapılmaz.

8. Daha öne bu hareketlilikten faydalanan öğrenciler tekrar başvuramazlar, başvursalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9. İsteyen öğrenciler hak kazandıkları takdirde hibesiz olarak ta bu hareketlilikten faydalanabilirler.

10. Öğrenci Staj Hareketliliğine önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilmekte olup temel amaç 27 AB üyesi ülkeden birinde belirli sürede alanıyla ilgili bir işletmede staj yapmasıdır. Bu süre, önlisans öğrencileri için asgari 2 ay azami 12 ay, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için asgari 3 ay azami 12 aydır. Bu hareketlilikten faydalanmak için önşart, gidilmek istenen işletmeden kabul yazısı almaktır.