Erasmus+ KA229 “Multilanguage learning to know” Projesi

Erasmus+ KA229

Yüzyıllar boyunca, insanoğlu iletişim ihtiyacı içinde bulunmuştur. İşaretlerle, sembollerle, harflerle de bu ihtiyacını her geçen gün geliştirerek gerçekleştirmiştir. İletişim olarak baktığımızda, her toplumun ve milletin, kendine ait geliştirmiş olduğu toplumsal kuralları ve en önemlisi milli bir dili bulunmaktadır.

Gelişmekte ve değişmekte olan 21. yüzyılda, yabancı dil öğrenmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Öncelikle iletişim kurmak, kendini ifade ederek sosyal beceriler kazanmak ve paylaşım yapmak bu ihtiyaçların en temellerindendir. Aynı zamanda çevremizde ve dünyadaki gelişmelere gözlerimizi kapatmamak ve kendimizi her geçen gün geliştirmekle değişime ayak uydurabileceğiz. Hayatımızın her alanında; gerek okul hayatında uygulamalı öğrenerek; gerekse gelecekteki iş hayatında, öğrenenlere somut fırsatlar yaratmak; eğitimin en önemli hedeflerinden biri olarak yer almaktadır.

Yabancı dil öğrenerek, karşımızdaki insanları daha rahat anlarız ve kendimizi daha rahat ifade ederiz. Bizden farklı kültürlerin de olduğunun farkına vararak, ufkumuzu geliştirebiliriz. Öğrenilen dildeki gelişmeleri daha rahat ve yakından izleyerek bundan faydalanabiliriz. her durumda, hep bir adım önde olabiliriz. Yeni nesil olan gençlerimizin gelişimine ve gelecekteki hayatlarında fırsatlarının artmasına yardımcı olabiliriz.
İşte bu sebepledir ki Siyavuşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yabancı dil öğrenmeyi bilmek temalı proje ile katılımcılarımıza destek oluyoruz. 2019 teklif çağrısı döneminde ERASMUS + Programı KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projeleri kapsamında ortağı olduğumuz, “2019-1-BG01-KA229-062252_3” numaralı “Multilanguage learning to know” isimli projemiz Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve okullar arası değişimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesini amaçlayan bu program kapsamında, ortak ülkeler olan Portekiz, Bulgaristan, Türkiye ve Çekya’nın dillerini öğrencilerimize tanıştırıp, hareketlilik boyunca ev sahibi ülkenin dili öğrenilecektir.

İlk ev sahibi ülkemiz olan Bulgaristan / Vratsa’da, katılımcı öğrenci ve öğretmenlerimiz, İngilizce’yi kullanarak; Bulgarca öğrendi. Bu sayede, öğrencilerimizin sahip olduğu İngilizce becerisi geliştirilerek; haznelerine yeni bir dil daha kattılar. Bu sayede sahip oldukları bilgiyi deneyimleme fırsatı buldular. Yaparak-yaşayarak öğrenme gerçekleşti ve öğrencilerin kendilerine olan güveni arttı. Farklı kültürler tanıma fırsatı bularak, unutamayacakları ve onlar için çok kıymetli olan deneyim ve bilgilerle ülkemize döndüler.

Hareketlilik sonunda, katılan öğrenciler, okula döndükten sonra, 1 ayda toplamda 16 saat olmak üzere öğrendiklerini okuldaki arkadaşlarına aktardılar. Bu çalışmalar sırasında, tüm öğrencilerimiz, yeni bir yabancı dili, yaparak-yaşayarak öğrenmenin ne kadar değerli olduğunun farkına vararak arkadaşlarıyla etkili bir öğrenme-öğretme ortamında işbirlikçi öğrenme metoduyla da yabancı dil hazinelerine Bulgarca’yı dahil ettiler. Ayrıca proje logosu seçiminde katılımcı ülkeler olan Portekiz, Bulgaristan, Çekya ve Türkiye ekiplerinin ortak kararı ile okulumuz öğrencisi Gizem Saliha Öztabak adlı öğrencimizin logosu kabul edildi.
Bütün dünya insanlarını anlayabilmek için, yabancı dil öğrenelim, öğretelim; gönüllü olup fırsatlar yaratalım.

Sevilay ERGİN
İngilizce Öğretmeni