ERA-MIN Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrısı

ERA-MIN Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrısı Açıldı | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

ERA-MIN (ERA-NET on Industrial Handling of Raw Materials for European Industries) Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve enerji kaynağı olmayan madenlerin çıkarılmasından, cevher hazırlamaya, metalurjiden, metallerin geri dönüşümüne ve maden kaynaklarının ikame edilmesine kadar çok geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere yönelik bir projedir.

ERA-MIN projesi ile maden kaynakların araştırılmasına yönelik yeni teknikler, maden çıkarma ve işleme verimini arttıracak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, metallerin geri dönüşümü, metalurji ve kritik hammaddelerin kullanımını azaltacak ya da bu maddeleri ikame edecek yeni malzemelerin geliştirilmesi konularında Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ

ERA-MIN projesinin 3. çağrısı 17 Aralık 2014 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, madencilik alanında uluslararası (birden fazla ülkenin katılımıyla oluşturulacak) yenilikçi Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER

Türkiye (TÜBİTAK), Finlandiya (TEKES), Fransa (ADEME), Almanya (PTJ), Macaristan(OTKA), İrlanda (GSI), Polonya (NCBR), Portekiz (FCT), Romanya (UEFISCDI), İsveç (VINNOVA), Arjantin (MINCYT) ve Güney Afrika (DST)’dir.

ÇAĞRI KONULARI

Projeler aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içeren konularda sunulabilir:

1.    Primary resources

Sub-topic areas:

1.A           Exploration

1.B           Extraction

1.C           Minerals processing

1.D           Metallurgy

1.E           Mine closure and rehabilitation

2.    Secondary resources

Sub-topic areas:

2.A           Recycling of mining and smelting residues (incl. historical dumps and tailings)

2.B           Product manufacturing

2.C           Product distribution & use

2.D           End-of-life collection and logistics

2.E           End-of-life pre-processing

2.F           Metallurgical extraction

2.G          Closing the loop from an integrated approach

3.    Substitution of critical materials

Sub-topic areas:

3.A           Substitution of critical materials for green energy technologies

3.B           Substitution of critical materials under extreme conditions

3.C           Substitution of critical materials in bulk applications

3.D           Substitution of critical materials for electronic devices and medical applications

3.E           Enabling technologies and research infrastructure for substitution

Konular hakkında detaylı bilgiye http://www.era-min-eu.org/news/107-the-era-min-roadmap-published adresinden ulaşılabilir.

ÇAĞRI TAKVİMİ
30 Ocak 2015 Almanya ortaklı projelerde Alman ortağın ulusal başvurusu                 için son başvuru tarihi
19 Mayıs 2015 Son Başvuru Tarihi
1 Haziran 2015 Uygunluk kontrolü (Eligibility check)
Temmuz – Ağustos 2015 Projelerin değerlendirilmesi
Ekim 2015 Projelere ilişkin nihai destek/ret  kararlarının verilmesi
Ocak 2016 Projelerin başlaması

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

ERA-MIN başvuru süreci,  tek adımlı bir prosedürdür. www.era-min-eu.org adresindeki Electronic Submission System (ESS) kullanılarak, İngilizce hazırlanan proje önerisi, ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 19 Mayıs 2015 tarihine kadar sistem üzerinden gönderilecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509  ULUSLARARASI  SANAYİ  AR-GE   PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr/1509 internet adresinde yer almaktadır.

Üniversiteler ve araştırma kuruluşları, projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla uluslararası projede ortak olarak yer alabilirler. Ancak, TÜBİTAK’ın 1509 -Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Özel sektör kuruluşlarının 1509 Programı kapsamında desteklenen projelerinde, üniversiteler ve araştırma kuruluşları sadece danışmanlık/hizmet alımı yapılan kuruluş olarak görev alabilirler.

ÇAĞRI ve ERA-MIN HAKKINDA BİLGİ İÇİN:

Uluslararası Çağrı Duyurusuna ve ilgili tüm dokümanlara www.era-min-eu.org adresinden ulaşılabilir.

Emel ÖNDER FIRAT

Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Tel: 0 312 468 53 00 / 3635

e-posta: emel.onder@tubitak.gov.tr