Epilepsi ve Ben Resim Yarışması

“Epilepsi ve Ben” resim yarışması, çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın amacı, epilepsi konusunda farkındalığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Resimlerin değerlendirilmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin koordinasyonunda olup, UCB Pharma A.Ş.’den bağımsızdır. Katılımcı ve kişisel bilgiler yarışma haricinde başka bir alanda kullanılmayacaktır.


Son katılım tarihi
: 22 Nisan 2016

Konu
Epilepsi ve Ben

Kategori
6-11 yaş ve 12-16 yaş

Boyutlar
Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25cm’den kısa olmamalıdır.

Teknik Bilgiler
Sulu boya,
yağlı veya kuru pastel boya,
yağlı boya,
karışık


KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, epilepsi (sara) teşhisi konmuş 16 yaş altındaki çocuklar katılabilir. Eserlerde, katılımcıların hastalıklarını algılayışlarını, hastalık ile birlikte nasıl yaşadıklarını; hastalığın kendilerini nasıl etkilediğini resmetmeleri beklenmektedir.

Resim çalışmalarında, kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25cm’den kısa olmamalıdır. Resimler çerçevelenmemelidir.

Yarışmaya başvuru yapıldığında katılımcının, resmin sergilenmesi, yarışma kataloğunda yer alması ya da yarışma ile ilgili diğer basılı malzemeler ve internette kullanılması için onay vermiş kabul edilir.

İmzalanmamış ve tam olarak doldurulmamış başvuru formu ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

ÖDÜLLER

6-11 yaş
1.’lik Ödülü 2.500 TL
2.’lik Ödülü 2.000 TL
3.’lük Ödülü 1.500 TL

12-16 yaş
1.’lik Ödülü 2.500 TL
2.’lik Ödülü 2.000 TL
3.’lük Ödülü 1.500 TL

İLETİŞİM

Epilepsi ve Ben” resim yarışması hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için:

Proje Sorumlusu : Banu Arabacıoğlu
Adres : Cortex iletişim
Tanburi Ali Efendi Sokağı No:15, 34227 Etiler-İstanbul
Tel : 0212 707 58 00
Faks : 0212 324 55 56
E-posta : epilepsi@cortexiletisim.com

Başvuru Formu İndir