Epilepsi ve Ben 2016 Resim Yarışması

Türkiye çapında gerçekleştirilen “Epilepsi ve Ben” resim yarışması nın 10.’su bu yıl Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği tarafından düzenlenecektir.

Yarışmadaki amaç, epilepsi hastalığı (sara hastalığı) bulunan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak
yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Yarışmaya sadece epilepsi hastalığı olan çocuklar, 2 kategoride (6-11 ve 12-16 yaş arası)
katılabilmektedir. Yarışmaya son katılım tarihi 22 Nisan 2016’dır.

Yarışmaya katılan eserler, 29 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye
alınacaktır.


ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI


Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1: (1) 6-11 yaş ve 12-16 yaş epilepsi hastası (sara hastası) öğrencilerine yönelik
düzenlenen, teması “Epilepsi ve Ben 2016” olan ödüllü resim yarışmasındaki amaç, epilepsi hastalığı
(sara hastalığı) bulunan çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve
epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Yarışmaya katılım:
MADDE 2: (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki epilepsi
hastalığı (sara hastalığı) bulunan ve yaşları 6-11 ile 12-16 olan öğrenciler katılabilir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar:

MADDE 3: (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. (Sulu boya, yağlı veya kuru
pastel boya, yağlı boya, karışık, vb.)
b) Resimlerin daha önce bir başka yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer
alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri
yazılamaz.
e) Yarışmaya gönderilecek resimler, kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm’den kısa
olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz.
f) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun
iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Başvuru Formu” yapıştırılır. www.epilepsiveben.net
adresinden ulaşabilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı
MADDE 4: (1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Türk Epilepsi ile Savaş
Derneğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif
ücreti ödenmez.
(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilemez. Resim sahibinin hakkı saklı
kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Türk Epilepsi ile Savaş Derneğine aittir. Yarışmaya
katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.


Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 5: (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Eserlerin gönderileceği adres, Cortex iletişim Tanburi Ali efendi sokağı, no: 15, 34337
Etiler, İstanbul’dur.
b) Eserle önce şartnameye göre incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan resimler
elenir, şartnameye uyan ancak bilgileri eksik olan başvurular için yarışmacılara ulaşılıp
eksik bilgiler tamamlanmaya çalışılır.
c) Nisan 2016 tarihinde tüm eserler değerlendirme komitesi tarafından incelenerek, önce 6-
11 sonra 12-16 olmak üzere her kategorinin en iyi 3 (üç) resmi belirlenecektir.

Başvuru ve değerlendirilme
MADDE 6: (1) İli temsil edebilecek şartname esaslarına uygun eserlerin Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği’ne gönderilmesi için son başvuru tarihi 22 Nisan 2016 olup, belirtilen tarihten sonra
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8: (1) Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler verilecek ödüller aşağıdaki
şekildedir.
6-11 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
12-16 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
(2) Ödüller, 12-15 Mayıs tarihlerinde İzmir’de Euphoria Aegean Resort & Spa otel ’de
düzenlenecek olan 11. Ulusal Epilepsi Kongresinde verilecektir.
(3)Ödül törenine davet edilen öğrenciler ile velisinin şehirlerarası ulaşım giderleri (Uçak,
otobüs, tren, transfer) Türk Epilepsi İle Savaş Derneği tarafından karşılanır.

Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Neş’e Erdok
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Ayşın Dervent
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD Çocuk Nörolojisi BD
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof. Dr. Sema Saltık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
Hilmi Şimşek
Ressam, Karikatürist, Eğitmen
Evin İyem
Evin Sanat Galerisi

Kazanan eserler www.epilepsiveben.net internet sitesi aracılığıyla sergilenecek ve okullarda duyurular
yapılacaktır.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.