ENTELLEKTÜEL YARATICILIK

Araştırmalarıma göre kültürel sanatsal bilimsel aktiviteler yada bu tarz merkezler son 10-15 yıl içerisinde gelişim göstermektedir. Özellikle çocukların bilimsel yönlerini, farklı yanlarını ve ilgilerini desteklemek amacı ile kurulan bu merkezler ve aktivitelerin aslında bir geçmişi var. Bu geçmişi size sıralamak isterim,
� Osmanlı zamanındaki enderun mektepleri,
� 6660 sayılı yasa gereği müzik resim ve güzel sanatlar becerilerinin devlet desteği ile desteklenmesini içeren bir yasa çıkarılması,
� Fen liselerinin açılması,
� Özellikle Ankara rehberlik araştırma merkezinin 5 yıl boyunca yürüttüğü özel sınıf uygulamalarının yapılması,
� 1416 sayılı yasa tasarısının gündeme gelmesi,
� Tübitakın burs vermeye ve yarışma düzenlemeye başlaması,
� Anadolu liselerinin açılması
� Türkiye çapında 21 bilimsel sanat merkezinin açılması,
� Kültürel sanatsal ve bilimsel aktiviteleri veren merkezlerin çoğalması
Bu sıralamaya baktığımızda aslında farklı özelliklerde olan çocukların yaratıcılık, üstün zeka ve güçlü yanların ortaya konması ve geliştirilmesidir. Bu sayede ülkemizin gelişim ve ilerlemesine katkı sağlayacak bilim adamları, sanatçılar yada siyasetçilerin kazanılması hedeflenmektedir.
Bu tarz aktivitler ile sanal ortamlar yaratılarak, teknolojinin olabilecek lükslerini kullanılması çocukların farklı yönlerini görmelerini ve desteklemelerini sağlamaktadır. Bu sayede çocuk farklı tecrübeler yaşayarak akademik becerisini destekler, üst düzey düşünmesi ve organizasyonel becerileri geliştirmiş olur. Entellektüel yaratıcılığı arttırılması sağlanır. Çocuk kendini zeki hissederken bir konu hakkında yaşıtlarının amatör bilgileri yanında daha çok şey bilerek özgüveni ve ilgisi artar. Ayrıca bir çok çocuğun içinde biriken ve kendini yeterince ifade edemediği duyguları sanatsal bir tarza dönebilir.
Vaka 1
Okuma yazma güçlüğü çeken bir çocuğumuz okuma yazmayı binbir emekle öğrendi. Orta öğretime kadar sürekli yazmak konusunda şikayetçi oldu ve tepki verdi. Sanatsal yönü kuvvetli olan çocuğumuzu aile sanatsal aktivitelerin olduğu bir merkeze gönderdi. Sonuç çocuk şiir yazıyor, sürekli yazıyor ve şiir kitabı çıkarmak konusunda istekli.. Aslında akademik olarak zor ve yorucu gibi görünen bu aktivite çocuğun duygularını ve kendini ifade etmesine yönelik bir araca döndü.
Aynı şekilde televizyonda izlediğim bir programda Amerikalı bir film yönetmeni ile yapılan röportajda şunu söylemişti. ” Öğrencilerimin çoğunun akademik becerileri zayıf. Örneğin Robert ingilizce dersinden sürekli zayıf ve uyarı alan bir öğrenci idi. Okulun tiyatro bölümünden keşfettiğimiz bu çocuk Romeo ve Julliet oyununu muazzam güzel oynamış, tüm replikleri tam hatırlamış ve role bambaşka bir renk katmıştı.”
Bu tarz merkezlerin çocuğun farkındalığını sağlarken, öğrenme isteği gelişirken, keşfetme arzusunu, olaylara geniş açı ile bakma becerilerini arttırır. Zaten araştırmalar farklı tecrübeler yaşayan çocukların beyinlerinin hem anatomik hem de işlevsel olarak farklılıkları bulmuşlardır.
Ayrıca çocuğun bir konuda uzmanlaşması kendini o konuda geliştirmesi bu merkezlerde sağlanacak tecrübe ile orantılı farklı yönlerinin açığa çıkmasını sağlar. Yine bu konuda yapılan bir araştırma ise şöyle..
Bir çocuğa filler konusunda 3 yıl boyunca çoklu zeka kavramına yönelik bir eğitim verilmiş. ( Çoklu zeka kavramı aslında bu merkezlerde aktif kullanılan bir eğitim şeklidir.) Okul dersleri dışında hobi olarak bu tarz aktivitelerin olduğu bir merkezden destek alınıyor. Bu 3 yıl boyunca çocuk,
a- Fillerle ilgili iki büyük resim projesi bitirmiş
b- Kütüphanedeki fillerle ilgili tüm kitapları okumuş
c- İki bilim projesi tamamlamış
d- Öteki öğrencilere filler hakkında bilgi vermiş
e- Fillerle ilgili iki hikaye yazmış
f- Hayvanat bahçesinde fillerin davranışlarına ilişkin video çekimi yapmış..
Sonuç bulgularında öğretmenleri ve diğer kişilere oranla filler konusunda daha çok bilgiye sahip olmuş, araştırma ve öğrenme stilinde değişimler olmuş ve hayvanlar konusuna diğer çocuklara oranla daha fazla meğilli olduğu bulunmuş.
Bu çalışmalara yetenekleri farklılık gösteren çocukların yatkın olduğu görülmektedir. Özellikle üstün yetenekli çocuk ve dolaylı olarak dikkat dağınıklığı olan çocuklarda bu merkezlerin daha etkili olabileceği söylenebilir. Şöyleki üstün zekalı çocukların bir kaç özelliğini sıralayacak olursak,
� Uzun süreli hafıza,
� Zengin kelime haznesi,
� Üstün muhakeme yeteneği,
� Dilsel becerilerin kuvvetli olması,
� Soyut kavramları anında yorumlayabilme,
� Kuvvetli gözlemcilik yeteneği,
� Hareketli ve enerjik olmaları,
� İlginç fikirler üretmeleri,
� Zor işlerde daha başarılı olmak,
� Fazla meraklı olmak,
� Sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ve müzik alanlarında iyi olmak
Bu sıralamaya bakıldığında bu özellikleri gösteren çocuklar devlet yada özel okullarda yeterince destek yada ilgi göremeyebiliyor. Normal eğitim sistemine uygun eğitim öğrenme yapılarına uymadığından gerginlik, kaygı, özgüven sorunları, saldırgan yada sabırsız olma, başladığı işi bitirememe, çalışma becerilerinde yoksunluklar, sürekli karalamalar yapmak, sosyal becerilerde eksiklikler gözlenmektedir. Bu noktada akla gelen soru şu.. Dikkat dağınıklığı ile ilişkili olarak acaba bu çocuklar iyi değerlendirilmediği için öğrenme güçlüğü damgalı bireyler olarak mı yetişiyor?
Cramond ( 1995 ) yaratıcılık ve DEHB arasında ilişki olduğunu vurgulayıcı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaya göre beyin yönetimindeki bazı karmaşıklıklar yüzünden daha fazla bilgi girdisinin olması dikkati dağıtmakta ancak yaratıcılık ve farklı düşünce sistemlerini uyarmaktadır. DEHB nin bu tarz etkinliği nörologların uzmanlık alanına giriyor olup şu an bir çok uzmanın en fazla dikkatini çeken konudur..
Shaw ve Brown ( 1991) bir araştırmasında 115 IQ lu DEHB tanısı almış ve DEHB tanısı almamış 115 IQ lü iki grubu karşılaştırdığında DEHB si olan çocuklarda daha yüksek figürsel yaratıcılık olduğu bulunmuştur.
Vaka 2
Dikkat eksikliği olan bir öğrencimiz derslerinde oldukça zayıf hatta kurul kararı ile geçen vasat bir çocuktu. İlgi alanlarının değerlendirilmesi ve öğrenme stillerinden yola çıkarak müzik alanına yönlendirdik. Bu öğrencimiz şu an güzel sanatlar gitar bölümünde.. Mutlu, hedefleri olan bir birey olarak hayatına devam ediyor.
Vaka 3
8 yaşında 130 IQ lü bir çocuğumuz.. Dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketlilik mevcut. Ancak muhakeme yeteneği ve espri yeteneği oldukça kuvvetli bir çocuk. Klasik koşullarda eğitim veren bir kurumda eğitim görüyor. Elektroniğe ve bilgisayara çok meraklı bir çocuk.. Akademik becerilerde zayıf olan bu öğrencimiz okulun bilim teknik kulüp çalışmalarında.. Oldukça enteresan fikirlere sahip.. Havadaki nemi kullanarak güneş enerjisini ısıya çevirecek buluşlar yapmayı planlıyor..
Beyinde sanatsal ve bilimsel yapılar aynı kategoride değerlendirilir. Yaratıcı olmak sanatçı olmak zorunluluğunu doğurmaz. Bilimin farklı alanlarındaki etkinliğide yaratıcılıkla ilişkilidir. Anne babaların çocuklarını bu tarz aktivitelerin olduğu ortamlarda olmalarını sağlamaları, çocuğun kendini keşfetmesine etki sağlayabilir.
Yurtdışında okul öncesi çağdan itibaren farklı alanları keşfedilen çocuklar ileriki eğitim hayatları desteklenerek eğitilirler. Ülkemiz koşullarında maalesef bu mümkün değildir. Hem yeterli yetişmiş personel olmaması, hem yeterli donanımdaki sınıf ve okulların mevcudiyetsizliği, sınıf öğrenci sayılarının fazla olması, bu tarz merkezlere ihtiyacı arttırmaktadır. Bu merkezlere insanların ulaşması da ayrıca bir sıkıntıdır. Zira yüksek maliyet içeren aktiviteler, bu yerlerin tanıtımının yeterince yapılamaması, ailelerin bu konuda yeterince bilgilendirilmemeleri ve yeni yeni gelişmekte olan bir alan olması başlıca sıkıntılar olabilir. Bu tarz merkezlerin arttırılması, normal eğitim sistemine entegre edilmesi, okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, eğitim öğretim programlarında kültürel sanat ve bilimsel aktivitelerden faydalanması yarar sağlayacaktır. Ayrıca farklı yetenekleri olan çocukları keşfetmek ve doğru yönlendirmek bu çocukların yeteneklerini doğru kullanma, üretme ve farklılığını farkeden bireyler olarak yetiştirilmesi bu yönlerini insanlık adına kullanabilecek kişiler yetiştirilmesini sağlayacaktır.
Sevgilerimle,
Çocuk Gelişim Uzmanı
Şenay Yılmaz