Engelsiz Üniversite Konulu Kısa Film Yarışması

İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Konulu Kısa Film Yarışması
Dönem Başkanlığı görevi, Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan İzmir Üniversiteleri Platformu’nun, 2010 – 2011 eğitim – öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri için “Engelsiz Üniversite” teması seçilmiştir.

Bu tema doğrultusunda; engelli bireylerin, toplumda bağımsız yaşayabilmelerinde önemli bir aşama olan eğitim – öğretim süreçlerinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözümü aşamasında yaratıcı üniversite öğrencilerinin farklı bakış açılarından faydalanılması ve “acıma” ve “ayrımcılık” duygularına dayanmaksızın, başta üniversite öğrencileri ve mensupları olmak üzere tüm toplumda engellilik bilincinin oluşturulması gibi amaçlarla bir “Kısa Film Yarışması” düzenlenmiştir.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KONULU KISA FİLM YARIŞMASI

KATILIM ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:

Bu yarışma; engelli bireylerin, toplumda bağımsız yaşayabilmelerinde önemli bir aşama olan eğitim – öğretim süreçlerinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözümü aşamasında yaratıcı üniversite öğrencilerinin farklı bakış açılarından faydalanılması ve ‘acıma’ ve ‘ayrımcılık’ duygularına dayanmaksızın, başta üniversite öğrencileri ve mensupları olmak üzere tüm toplumda engellilik bilincinin oluşturulması gibi amaçlarla düzenlenmiştir.

2. TÜR ve KONU:

Yarışmaya gönderilecek kısa filmler için tür sınırlaması yoktur ancak ana tema “Engelsiz Üniversite” olmalıdır.

3. KATILIM KOŞULLARI:

a)   Yarışmaya, yukarıda belirtilen konu ile ilgili kısa filmler katılabilir.

b)  Yarışmaya, İzmir Üniversiteleri Platformu bünyesindeki tüm üniversitelerin yüksekokul, meslek yüksekokulu, fakülte ve enstitü öğrencileri katılabilirler.

c)   Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin süresi en az 5 dakika, en çok 15 dakika olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

ç)   Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki kısa filmle katılabilir.

d)  Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin daha önce başka hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

e)   Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz doldurdukları katılım formunu ve kısa bir özgeçmişlerini kapalı bir zarfın içine koyarak gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıyan kısa filmin DVD formatında kaydedilmiş 9 (dokuz) kopyası ile birlikte; 13 Mayıs 2011, Cuma günü, mesai saati bitimine kadar, Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak / İzmir adresine göndermelidirler.

f)   Yarışmaya gönderilen kısa filmin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek telif ve diğer yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Bu durum, ödül verildikten sonra tespit edilmiş ise ödül geri alınır.

g)   Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır.

ğ)   Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, kısa filmin yasal sahibi olmalıdır. Kısa filmi kaç kişi çekmiş olursa olsun, ödül sadece kısa filmin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

h)  Yarışmaya gönderilen tüm kısa filmler, düzenleyici kurumlar tarafından arşivlenecektir.

ı)    Ödül kazanan veya kazanamayan tüm kısa filmlerin ticari olmayan gösterim hakları, yarışmayı düzenleyen kurumlara ait olacaktır.

i)    Yarışmaya gönderilen kısa filmler, jüri tarafından; konusu, senaryosu, görüntü düzenlemesi ve sinematografik yapısı bakımından değerlen­dirilecektir.

j)    Jüri kararı kesindir, değiştirilemez

k)   Ödüller, birden çok kısa film arasında paylaştırılamaz.

l)    Dereceye girenlere ödülleri, 2011 yılı Haziran ayı içerisinde verilecektir.

4. SON KATILIM TARİHİ:

Yarışmaya, 13 Mayıs 2011, Cuma günü mesai saati bitimine kadar katılım sağlanabilir.

5. TESLİM:

Yarışmacılar kısa filmlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak / İzmir adresine elden veya kargo ile ulaştırabilirler.

6. ÖDÜLLER:

 

Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödüllü: Video Kamera 

Mansiyon Ödülleri: Netbook, Taşınabilir DVD Oynatıcı, Taşınabilir Harici Hard Disk

 

7. JÜRİ ÜYELERİ:

Doç. Dr. Lale KABADAYI (Ege Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇETİN ÖZKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Önder ERKASLAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Öğr. Gör. Serkan ŞAVK (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Şefik GÜNGÖR (Yaşar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI (İzmir Üniversitesi)

  • Yarışma Katılım Formu