Engelsiz Robotik Kentler Ortaokul Öğrencileri Arası Yarışması

Robotik Kentler
Engelsiz Robotik Kentler Ortaokul Öğrencileri Arası Yarışması

KONAK BELEDİYESİ
KENTTE ENGEL YOK
ORTAOKULLAR ARASI ENGELSİZ ROBOTİK KENTLER PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A)YARIŞMANIN AMACI
Belediyemizce gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini teknoloji becerisi ile desteklemek, engelsiz yaşam konusunda teknolojik ve yazılımsal yeni yaratımlar oluşturmak, farkındalık sağlamak, gençlerin engelli bireylerle kaynaşmasını sağlamak ve yaratıcılıklarını deneyimleyebilmeleri için gençlere destek vermek amacıyla ortaokullar arasında “Engelsiz Robotik Kentler” yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

B)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2- Takımlar en geniş hedef kitleye farkındalık kazandırmaya yönelik olarak Arduino kartlarını kullanarak geliştirdikleri maket veya model projeleri ile katılabilirler. Katılımcı okullar en az 2 en fazla 5 er katılımcıdan oluşan takımla katılabilirler.(Okullar en çok 2 takımla yarışmaya katılabilirler)
3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları ile jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
4- Yarışma sadece İzmir’deki orta dereceli okulların 1 inci basamağında eğitim veren Öğretim Kurumlarının 5, 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerinden oluşan en çok 5 er öğrencilik takımlar ve her takım için en az 1 er danışman öğretmenle katılabilirler.
5-Yarışmaya katılımlar ilk başvurular sadece e-mail yoluyla kabul edilecektir. Eser teslimleri elden ve jüri üyelerinin hazır bulunduğu kurula karşı proje savunması şeklinde yapılacaktır.
7- Yarışmaya katılan okullar şartnameyi kabul etmiş sayılır.

C)YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Yarışma dili Türkçedir.
2-Yarışmanın bu yılki konusu “Kentte Engelsiz Bir Gün” olarak belirlenmiştir.
3- Yarışmaya katılan projeler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış, özgün, herhangi bir projeyi çağrıştırmayacak, başka bir projeden kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5-Yarışmaya katılacak projeler her kategori için verilen standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Ç) YARIŞMA BAŞVURUSU
1- İlk başvuru formlarını okullar 7 Ocak 2023 tarihine kadar doldurup robotikkentler@gmail.com mail adresine, 0 507 472 21 07 numaralı telefondan iletişime geçip bilgi alarak yapmalıdırlar. (EK-2)
2-E-mailin konu kısmına “Engelsiz Robotik Kentler Yarışma İlk Başvurusu” yazılacaktır. Ek dosya olarak; Ek-2 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir. İlk Başvuru Formları kabul edilen takımlar danışma kurulunun yürüteceği danışma toplantılarına, etkinliklere ve eğitimlere katılım sağlayabileceklerdir.
3- Tamamlanan eserlerin Kategoriye ait teslim formları birlikte son gönderim/teslim tarihi 06 MAYIS 2023’tür.

D) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer.
2- Şartnamede ve EK-1 Formda belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir.
3-Ön Jüriden geçen projeler, ekip sunumları için Jüri tarafından 5-11 Mayıs tarihleri arasında önceden duyurulacak adrese çağırılırlar.
4- Projelerin jüri sunuları 3 er dakikayı geçmeyecek olup; Power Point olarak hazırlanmalıdır.
5-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.
6- Ödül alan ve jürinin uygun gördüğü projeler Konak Belediyesi tarafından sergilenecek ve gösterimi yapılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan projelerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen kullanma yetkisine sahiptir. Süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
5- Sonuçlar 12 Mayıs 2023 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni Haziran (2023) ayının ilk 2 haftası içerisinde yapılacaktır.

E)YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Başvuru Formlarının gönderilmesi: 7 Ocak 2023
Eser Son Başvuru: 28 Nisan 2023
Ön Jüri Değerlendirme: 1-4 Mayıs 2023
Sunum ve Jüri Değerlendirme: 5-11 Mayıs 2023
Sonuçların Açıklanması: 12 Mayıs 2023
Ödül Töreni: 1-10 Haziran 2023 Arası

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Öğrencilere bisiklet, Plaket, Katılımcı Okula Plaketi
İkincilik Ödülü: Öğrencilere Bluetooth Kulaklık, Plaket, Katılımcı Okula Plaket
Üçüncülük Ödülü: Öğrencilere Robotik Kodlama Kiti, Plaket, Katılımcı Okula Plaket
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Öğrencilere Plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti, Katılımcı Okula Plaket
Jüri Özel Ödülü: Öğrencilere Plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti, Katılımcı Okula Plaket

JÜRİ ÜYELERİ
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Üyeleri
Bilgisayar, Elektronik, Bilişim, Endüstriyel Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin Öğretim Görevlileri
Robotik Kodlama Alanında Çalışan Uzmanlar

DANIŞMA KURULU
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütleri Üyeleri
Bilgisayar, Elektronik, Bilişim, Endüstriyel Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin Öğretim Görevlileri
Robotik Kodlama Alanında Çalışan Uzmanlar

ESER GÖNDERME VEYA TESLİM ADRESİ
Mail: robotikkentler@gmail.com
Adres: 442 sok no:73 Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Türk Yılmaz Mahallesi /Konak -İzmir
Formlar ve Ayrıntılar için Web Adresi: www.konak.bel.tr