ENGELSİZ EBA

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ENGELSİZ EBA

Yusuf ŞAFAK
Fatma Zeynep ER
Berke YÜKSEL
TRABZON / ORTAHİSAR FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ

1. Giriş
Farklı eğitim kademelerinde eğitim-öğretimlerine devam eden görme ve işitme engelli
öğrenciler ve görev yapan öğretmenlerin EBA sistemine erişimlerini kolaylaştırması
amaçlanmaktadır. Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi doğrultusunda erişilebilir hizmetler
sağlanması yönünde teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklardan faydalanmak ve bu
sayede eğitimde her engel aşılır düşüncesiyle hizmet kültürü oluşturmak projemizin nihai
hedefidir.

FATİH projesi kapsamında EBA sisteminin yazılımına uygun etkileşimli tahta ve
tabletlerde kullanılmak üzere, sesli ve işaret betimlemeli yazılım geliştirilmesi ve bu sayede
eğitimde fırsat eşitliği ilkesine bir adım daha yaklaşılmış olması projenin özgün ve
bütünlükçü niteliğini ortaya koymaktadır.

2. Problem Durumu
Uygulanmakta olan FATİH projesi kapsamında EBA sisteminde görme ve işitme engelli
öğrencilere yönelik erişilebilir herhangi bir teknik uygulamanın olmadığı gözlenmiştir. Bu
çerçevede sesli işaret ve altyazılı betimlemeli ders içeriklerinin hazırlanması, sonrasında ise
akıllı tahta ve tabletlere uyun bir Türkçe yazılım geliştirilmesi fikri doğmuştur.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
196 görme ve 135 işitme engelli öğrenci için sesli ve işaret betimlemeli ders
içeriklerinin hazırlanması; EBA sistemine erişimi uygun hale dönüştürülmesi hem 331
öğrenci hem de 8 görme engelli öğretmen açısından kolaylaştırıcı ve fonksiyonel sonuçların
ortaya çıkartılması hedeflenmiştir.
Görme ve işitme farklılığına sahip öğrenci ve öğretmenlerin erişilebilir EBA
uygulamasıyla birlikte ‘Herkes için okul herkes için eğitim ve engelsiz okul’ ideasına bir
adım daha yaklaşmak nihai hedefimizdir.
3 ortaöğretim okulunda her kademeden 3’er sınıfta ders içeriği izlenirken sesli ve
işaret betimlemeli uygulamaların 1296 öğrencide farkındalık yaratması, engelli akranlarına
karşı duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında olumlu kazanımlar gözlenmiştir.

4. Yöntem ve Plan

4.1. Yöntem
Hedef gruba yönelik görüşme formu hazırlanıp, etkinlikler sonrası son
değerlendirme formu uygulanmıştır. Ayrıca bu uygulamanın öğrenme sürecine etkileri
kısmen de olsa performans ve sınavlar ile ölçülmüştür.

4.2. Plan
a) Proje Ekibinin Oluşturulması; Haziran 2016 tarihinde branş öğretmenleri, rehberlik
servisi, okul idarecileri, iş birliği yapılan diğer paydaşlar, her birimden ve işbirliği
yapılan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
b) Ders Ve İçerikleri Belirleyecek Komisyonun Seçimi; Eylül 2016 tarihinde tarafından
proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
c) Hedef Gruba Yönelik Sorun Belirleme Ve Çözüm Önerileri Anketinin Hazırlanması
Ve Uygulanması; Ekim 2016 – Aralık 2016 tarihleri arasında Uygulama okullarında
her kademede öğrenci gruplarıyla gerçekleştirilmiştir.
d) Proje Ortaklarıyla Teknik Planlama Ve İçerik Hazırlanması; Kasım 2016 – Aralık 2016
tarihleri arasında proje ekibi ve iş birliği yapılan diğer paydaşlar tarafından Proje
ortaklarıyla birlikte teknik planlama yapılmıştır
e) Uygulama Modüllerinin Demo Çalışmalarının Hazırlanması Ve Uygulanması; Kasım
2016 – Şubat 2016 tarihleri arasında proje ekibi tarafından iş birliği yapılan diğer
paydaşlarca faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
f) Değerlendirme Ve Raporlama; Şubat 2017 – Mart 2017 tarihlerinde proje ekibi
tarafından değerlendirilmiş ve proje hakkında rapor hazırlanmıştır.
g) Kapanış Toplantısı; Mart 2017 tarihi ile proje ekibi, iş birliği yapılan diğer paydaşlar
tarafından toplantı yapılmıştır.