Engelsiz Demiryolu İçin Resimleriniz, Fikirleriniz, Projeleriniz Yarışsın

Engelsiz Demiryolu
Engelsiz Demiryolu

Yaşlılar, engelliler, hastalar ve özel gereksinimli diğer bireyler için engelsiz demiryolu için resim, fikir ve proje yarışmasına, anaokulu çocukları, 07–15 yaş aralığındaki gençler, üniversiteli yaş grubu gençler ve yaş gözetilmeden özel gereksinimli çocuklar katılabilecek.

KATILIM KOŞULLARI
1. Ana teması yaşlılar, engelliler, hastalar ve diğer özel gereksinimli bireyler olan; resim, fikir ve proje olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışma açılmıştır. Her bir kategoride ise 5 konu ile yarışmaya katılmak mümkündür.

YARIŞMA KATEGORİLERİ :
Yaşlılar için resim yarışması
Yaşlılar için fikir yarışması
Yaşlılar için proje yarışması
Engelliler için resim yarışması
Engelliler için fikir yarışması
Engelliler için proje yarışması
Hastalar için resim yarışması
Hastalar için fikir yarışması
Hastalar için proje yarışması
Özel gereksinimli diğer bireyler için resim yarışması
Özel gereksinimli diğer bireyler için fikir yarışması
Özel gereksinimli diğer bireyler için proje yarışması

YARIŞMA KONULARI :
– Yaşlıların engelsiz demiryolu seyahatine yönelik ( dijital erişimler, istasyonlardaki ve trenlerdeki tüm süreçler, garlara ulaşım ile ilgili tüm süreçler) engelleri veya çözümleri anlatan aklınıza gelen her şey konu edilecektir.
– Engellilerin engelsiz demiryolu seyahatine yönelik ( dijital erişimler, istasyonlardaki ve trenlerdeki tüm süreçler, garlara ulaşım ile ilgili tüm süreçler) engelleri veya çözümleri anlatan aklınıza gelen her şey konu edilecektir.
– Hastaların engelsiz demiryolu seyahatine yönelik ( dijital erişimler, istasyonlardaki ve trenlerdeki tüm süreçler, garlara ulaşım ile ilgili tüm süreçler) engelleri veya çözümleri anlatan aklınıza gelen her şey konu edilecektir.
– Diğer özel gereksinimli bireylerin engelsiz demiryolu seyahatine yönelik ( dijital erişimler,
istasyonlardaki ve trenlerdeki tüm süreçler, garlara ulaşım ile ilgili tüm süreçler) engelleri veya çözümleri anlatan aklınıza gelen her şey konu edilecektir.

2. Bu yarışma “Demiryolu ile seyahatin engelsiz hale getirilmesinin yol haritası sosyal projesi” ‘nin aktivitesi olarak düzenlenmektedir.

3. Yarışma kategorileri ve konuları yukarıda belirtilmektedir.

4. Yarışmaya anaokulundaki küçük çocuklar, 07 – 15 yaşlar arasındaki tüm çocuklar ile üniversiteli yaş grubu gençler, yaş gözetilmeyen özel gereksinimli çocuklar katılabilirler.

5. Yarışmacılar resimlerine, fikirlerine ve projelerine isim koymalıdırlar ve her 4 kategoride de ne anlatıldığını ifade eden kısa bir not oluşturmalıdırlar. Resim, fikir ve projelerinde ne anlatıldığını ifade edecek notu hazırlamayan yarışma sahipleri yarışma dışı kalacaktır.

6. Yarışmaya katılacak resimlerde resim türü ve tekniği serbesttir.

7. Herhangi bir yerden alınmış veya kopyalanmış resimler yarışma dışında sayılır.

8. Yarışmacılar diledikleri boyutlarda, diledikleri materyaller üzerine resim yapabilirler.

9. Her yarışmacı en fazla beş resim, beş fikir veya 5 proje ile yarışmaya katılabilir.

10. Projeler konusunda ise bir A4 kağıdı 12 punto ile geçmeyecek şekilde projelerini ad, amaç, içerik, hedef olmak üzere açıklayacaklardır.

11. Yarışmaya katılan resimlerin, fikirlerin, projelerin tüm kullanım hakları Medikal Turizm Derneği’ne ait olacaktır, yarışmacı tarafından bu resimler, fikirler, projeler kullanılamaz ve bu resimlerin, fikirlerin, projelerin Medikal Turizm Derneği tarafından kullanımıyla ilgili yarışmacı tarafından bir hak veya telif ücreti talep edemez.

12. Yarışmacı yarışmaya gönderdiği resim/resimlerin, fikirlerin, projelerin tüm haklarını yarışmayı düzenleyen tarafa verdiğini kabul ettiğini bu belgeyi imzalayarak muvafakat etmiştir.

13. Elektronik başvuru, muvafakat belgesi ve resmin, fikrin, projenin ulaştırılmasından sonra eksiklik var ise yarışmacıdan tamamlaması istenir, eksiklik yok ise yarışmacıya yarışmaya hak kazanır.

14. Yarışmaya katılan resimler, fikirler, projeler ödül kazansın veya kazanmasın, yarışmacıya geri gönderilmez.

15. Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan resimler bu yarışmaya katılamaz.

16. Var olan bir resmin kısmen veya tamamen kopyalanmasıyla elde edilen resimler yarışmaya katılamazlar.

17. Yarışmaya gönderilen resimlerin tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır.
Başkasına ait resimlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

18. Yarışmaya katılmak için son süre 30.05.2020 tarihi saat 17.00 ‘a kadardır. Bu süreye
kadar yarışmacı imzalı katılımcı formu, imzalı katılım koşulları belgesi ve yarışmaya
katılacak arkası imzalı yaptığı resmini, altı imzalanmış hazırladığı fikrini veya projesini
Medikal Turizm Derneğine teslim edilmiş olmalı ve/veya Medikal Turizm Derneğine
haber verilmesi halinde Dernek yetkililerince de resimler, fikirler, projeler katılımcıdan
teslim alınabilecektir.

19. Yarışmada resimler, fikirler, projeler değerlendirme komitesince değerlendirilecektir.
Ödül almaya layık görülen en iyi 3 resmin, 3 fikrin,3 projenin ödülleri ise teslim süresini
takip eden ay içerisinde değerlendirilecek ve bu değerlendirmeden sonra yapılacak
etkinliklerimizden biri içerisinde düzenleyeceğimiz protokol açılışında kendilerine devlet
otoritelerimiz tarafından verilecektir.

20. Yarışmaya katılacak tüm yarışmacılar yukarıdaki koşullara uymayı ve eksiksiz yerine
getirmeyi kabul etmiştir. Bu koşullara uymayan yarışmacılar yarışmadan diskalifiye
edilmiş sayılırlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here