Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

2018 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, Türkiye’de engellilik alanında tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilecek tezlere “Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü” verecektir. Bu ödül üniversitelerde sosyal bilimlerin farklı alanlarında engellilik alanında insan hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyinde araştırmalar yapılmasını özendirmeyi amaçlamaktadır.

Ödül 2018 yılından itibaren 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir tören ile sahiplerine verilecektir.

Ödül tutarı yüksek lisans için 5,000TL, doktora için 10,000TL’dir. Değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora alanlarından her biri için birer kişiye olmak üzere mansiyon ödülü verilebilir. Değerlendirme sürecinde jüri tarafından hiçbir tez çalışması ödül veya mansiyona layık görülmezse, o yıl için ödüller verilmeyebilir.

Bilim Kurulu:

Dikmen Bezmez (Dr. Öğr. Üy., Koç Üniversitesi, Sosyoloji)
Hande Sart (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri)
İdil Işıl Gül (Dr. Öğr. Üy., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk)
Müjde Koca Atabey (Dr. Öğr. Üy., İstinye Üniversitesi, Psikoloji)
Resa Aydın (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Tıp)
Volkan Yılmaz (Dr. Öğr. Üy., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika)
Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2018

Başvuru koşulları:

Ödüle aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması beklenmektedir. Tezin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Tezin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.

Başvuruda şu belgeler talep edilmektedir:

Adayın onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması
Adayın özgeçmişi
Adayın ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime)
Mezuniyet belgesi
Başvuru belgelerinin eksiksiz bir biçimde ve en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar PDF formatında spf@boun.edu.tr adresine, e-mail konusuna “Lisansüstü Tez Ödülü – Ad Soyad” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.