Engellilik Çalışmaları Güz Okulu

Engellilik Çalışmaları Güz Okulu

Engellilik Çalışmaları Güz Okulu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Raoul Wallenberg Enstitüsü ortaklığında lisansüstü düzeyde engellilik çalışmaları alanında araştırma yürüten ya da yürütmeyi planlayan öğrencilere yönelik 3 günlük bir eğitim programıdır.

Güz Okulu ile katılımcıların hukuk, eğitim bilimleri, sosyal politika, siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık ve tıp gibi engellilik çalışmaları açısından önemli disiplinlerin engelliliğe yaklaşımlarına ilişkin perspektif kazanması hedeflenmektedir. Programda farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla, engellilik kuramları ve modelleri, engelliliğin farklı disiplinlerde ele alınış biçimleri, engelli hakları yaklaşımını araştırma kurgusu, yöntem ve analize entegre etme yolları, engellilik ve toplumsal cinsiyet ile engellilik çalışmalarında etik konuları ele alınacaktır. Eğitimin son gününde ise katılımcılar araştırma önerilerini sunacaklar ve öğretim üyeleri ile diğer katılımcılardan geri bildirim alacaklardır.

Eğitim ücretsizdir. Eğitime üç gün tam katılım göstermek zorunludur. İstanbul dışından gelecek katılımcıların eğitim süresince yol ve konaklama masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Programa katılma hakkı kazanan engelli katılımcıların talep ettikleri erişilebilirlik desteklerinin sağlanabilmesi için azami çaba gösterilecektir. Eğitim programı engelliliğe insan hakları yaklaşımını esas almaktadır. Araştırma önerilerinin insan hakları yaklaşımı ile uyuşmayan herhangi bir biçimde ayrımcı bir dil, yaklaşım ve yöntem içermemesi gerekmektedir.

Eğitim kadrosu:

Dikmen Bezmez (Sosyoloji, Koç Üniversitesi)
Engin Yılmaz (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi)
Göksenin İnalhan (Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi)
İdil Işıl Gül (Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Resa Aydın (Tıp, İstanbul Üniversitesi)
Volkan Yılmaz (Sosyal Politika, Boğaziçi Üniversitesi)

Başvuru:

Engellilik alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma yapmaya istekli, yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da yüksek lisans mezunu adaylar, 23 Temmuz 2018 tarihine kadar aşağıda bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. Adayların, engellilik alanında 600 kelimeyi geçmeyecek şekilde araştırma teklifi yazmış olmaları ve başvuru formuna bu araştırma teklifini ekleyip göndermeleri beklenmektedir.

20-21-22 Eylül 2018, İstanbul

Online Başvuru formu: https://tr.surveymonkey.com/r/8N5JX7S

Son başvuru tarihi: 23 Temmuz 2018

Kabul edilenlerin açıklanması: 14 Ağustos 2018