Engelliler Haftası Resim Yarışması

Engelliler Haftası Resim Yarışması

ÇİNİKENT ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU ORTAOKULU
10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PROJENİN ADI:
“MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim
İlkokulları, Ortaokulları ve Meslek Eğitim Merkezleri ile Temel Eğitim ve Ortaöğretim Genel
Müdürlüklerine bağlı bünyesinde özel eğitim alt sınıfı bulunan okulların özel eğitim
öğrencileri arasında düzenlenecek olan Resim Yarışması”

KONUSU
“Bu, Benim” konulu resim yarışması, öğrencinin kendisini tanıtan, yaşadığı problemleri
dile getiren veya hayallerini anlatacağı; toplumun bir parçası olan engelli bireylerin sanat
alanında faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir.

SÜRESİ:
05.02.2018 – 25.04.2018

TÜRÜ
Resim yarışması.

AMACI
Toplumda engellilerin var olduğu, onların toplumdan soyutlanamayacağı, engelli bireyin
toplumdaki yerinin tüm kesimlerce benimsenmesi gerektiğini, engelsizlik kavramını
yerleştirmek ve engelli bireylerin toplumun en önemli parçalarından biri olduğunu, sanat
alanında da var oldukları bilincini yerleştirmek üzere “Bu, Benim” konulu yarışmanın
düzenlenmesidir.

KAPSAMI
Resim Yarışması, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Özel Eğitim İlkokulları, Ortaokulları ve Meslek Eğitim Merkezleri ile Temel Eğitim ve
Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine bağlı, bünyesinde özel eğitim alt sınıfı bulunan okulların
özel eğitim alan öğrencilerini kapsar.
Resim Yarışması, İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride düzenlenecektir.

KATILMA ŞARTLARI:
• Yarışmaya MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Özel Eğitim İlkokulları, Ortaokulları ve Meslek Eğitim Merkezleri ile Temel
Eğitim ve Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine bağlı, bünyesinde özel eğitim alt
sınıfı bulunan okulların özel eğitim alan öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride düzenlenecektir. Her
sınıf düzeyinden özel eğitim öğrencisi yarışmaya katılabilecektir.
• Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle
başvuru yapabilirler.
• Katılımcılar Çinikent Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü resmi internet
sitesi cinikentozelegitimortaokulu.meb.k12.tr adresinden “Başvuru Formu” ve
“Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilirler.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
• Resimler 35×50 cm ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi
kullanmakta serbesttirler (Suluboya, guvaj boya, pastel boya, kuru boya vb).
• Resimler posta yoluyla ya da kargo ile ücreti ödenmiş olarak Çinikent Özel Eğitim
Ortaokulu Müdürlüğü’ ne gönderilecektir. Karşı ödemeli gönderimler kabul
edilmeyecektir.
• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Eserlerin posta ya da kargoda
görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir
• Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış,
yayınlanmamış, her hangi bir ödül kazanmamış ve kopyalanmış olmamalıdır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin
arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etiket yapıştırılacaktır.
• Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade
edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılan eserler herhangi bir yardım alınmadan yapılmalıdır. Bu şekilde
olduğu düşünülen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul
etmiş sayılırlar.

tablo
Engelliler Haftası Resim Yarışması 1

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI:
Eserler en geç 25 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Çinikent Özel Eğitim
Ortaokulu Müdürlüğü’ ne posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir. Kargo ücreti
gönderene aittir. Karşı ödemeli gönderimler kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI:
• Eserlerin telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibinden izin alınarak
resimlerin basım, yayın ve sergilemesi Çinikent Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu
Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
• Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir
yetkisi, Çinikent Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğüne aittir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluk eser sahibine aittir.

DEĞERLENDİRME:
1. Okullarda:
Öğrenciler tarafından yapılan eserler okullarda okul müdürünün veya müdür yardımcısının
başkanlığında en az üç öğretmen tarafından (bir tanesi özel eğitim öğretmeni olmak şartıyla),
oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.
2. İlçelerde:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler, İlçe Milli Eğitim Müdürü veya şube
müdürünün başkanlığında üç öğretmenden (bir tanesi özel eğitim öğretmeni olmak şartıyla),
oluşturulacak komisyonlarda değerlendirilecektir.
3. İllerde:
Eserler, ilgili Şube Müdürünün başkanlığında üç branş öğretmeninden (bir tanesi özel
eğitim öğretmeni olmak şartıyla), oluşacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonunca okul seviyelerine göre
her kademeden birinci olan eserler seçilecektir.
2. Okul seviyelerine göre İl birincisi seçilen eserlerin arka yüzüne tablo-1 de yer alan
şablon yapıştırılacaktır.
3. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan yer, tarih ve saatte
Seçici Kurul tarafından okul seviyelerine göre Türkiye genelinde dereceye giren
eserler seçilecektir.
4. Resim yarışmalarında Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilere tablo-2’
de belirtilen ödüller verilecektir.

ÖDÜLLER:
• Birinci, ikinci, üçüncülük ödülleri ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-2
deki ödüller verilecektir.

Tablo-2 Ödüller

tablo
Engelliler Haftası Resim Yarışması 2

ÖDÜL TÖRENİ
2018 yılı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içinde her hangi bir günde ödül töreni
gerçekleştirilecek olup; tören günü dereceye girenlere ayrıca duyurulacaktır.

SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları
cinikentozelegitimortaokulu.meb.k12.tr ve https://kutahya.meb.gov.tr adreslerinden
duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “Başvuru Formu ve Taahhütname”
• 35 X 50 cm eserin aslı (orjinali)

takvim
Engelliler Haftası Resim Yarışması 3

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çinikent Özel Eğitim İlkokulu Ortaokulu Müdürlüğü
Çalca Mahallesi Eskişehir Karayolu 7. Km. No:108
43100 MERKEZ / KÜTAHYA
Elektronik Posta: cinikent.ioo@gmail.com
Tel: 0 274 225 16 26