ENFORMATİK OLİMPİYATI

 

Yurtiçinde ve yurtdışında başta Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar alanları olmak üzere, zekâ yarışmaları ve sosyal bilimleri de kapsayan pek çok alanda, farklı isimler altında düzenlenen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik proje yarışmaları ve olimpiyatlar bulunmaktadır. Yurdumuzda düzenlenen olimpiyatlar; TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları ve bu olimpiyatları hedefleyen çalışmalardır.
    TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’ndan herhangi birinde çalışma yapmak ve olimpiyatlara katılmak isteyen öğrencilerin, normalin çok üzerinde genel akademik yeteneğe, kuvvetli bir hafızaya, analitik düşünme yeteneğine sahip olması ve konunun uzmanı çalıştırıcılar tarafından düzenli bir çalışma programına tabi tutulması gerekmektedir.
   Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına benzeyen veya bu olimpiyatlara hazırlık amaçlı yarışmalar da organize edilmektedir. Fakat bilgisayar bilimleri alanında bu amaçla düzenlenen çok az sayıda organizasyon bulunmaktadır.
    Yurdumuzda düzenlenen “Bilgisayar Bilimleri” alanındaki yarışmalar genellikle “Web Tasarım”, “Animasyon” ve “Afiş-Grafik” tasarımı alanlarında belli programların iyi kullanımı esaslı yarışmalardır. Bu nedenle matematik, bilgisayar bilimleri ve zekâ soruları içerikli, bilgisayar bilim olimpiyatlarına alt basamak oluşturacak, özel eğitime tâbi tutulan öğrencilerin yanı sıra bu alana meraklı öğrencileri de erken dönemde bu alana yönlendirecek bir organizasyon eksikliği ortaya çıkmaktadır.
    Enformatik, bilginin organizasyonu, sınıflandırılması ve iletimi konularını içermektedir. Bu nedenle temel olarak matematik, bilgisayar ve pratik çözümler alanını içine alan zekâ yarışmalarının konularını birleştirmektedir. Dolayısıyla “Enformatik Olimpiyatı” bu üç alanın konularını içermektedir.
   Yurdumuzda üniversitelerin enformatik bölümleri olmasına karşın ilköğretim ve ortaöğretim alanında bu isim altında ve bu konuların tamamını ele alan bir çalışma özellikle de yarışma veya olimpiyat bulunmamaktadır.
     Enformatik Olimpiyatı, yukarıda belirtilen nedenlerle gençliğimzin dikkatlerini erken yaşta matematik ve bilgisayar programlamanın zevkli dünyasına çekmek, zeki ve çalışkan gençlerimizi bilişim yarışmaları ve bilim olimpiyatları dünyasına kazandırmak, matematik, bilgisayar ve zekâ becerileri konularının birleştiği enformatik alanını Türkiye’de gençlerimize duyurmak ve enformatik bölümünün daha iyi tanınmasını sağlamak amacıye düzenlenmis bir yarışmadır.

KOŞULLAR

  • Enformatik Olimpiyatına İstanbul ilindeki tüm resmi ve özel okullar katılabilirler.
  • Her okuldan tüm sınıf seviyelerinin her birinden en fazla 8 öğrenci müracaat edebilir.
  • Her okuldan 5. , 6. , 7. , 8. , 9. ve 10. sınıflarında okumakta olan öğrencilerden matematik dersi notu en az 4 olanların katılması tavsiye edilmektedir.
  • Sınav başvuruları öğrenciler tarafından internet ortamında www.enformatik.org adresinden yapılacaktır, 1. aşama sınavı ve tüm duyurular da aynı site üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Organizasyon heyeti yarışma koşullarında ve takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.
  • Yarışma  http://www.enformatik.org/ sitesinden takip edebilirsiniz…