Enerji Verimliliği Proje Yarışması Hazırlıkları Tamamlandı

NERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİE)

VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE YARIŞMASI

2011

1. GİRİŞ

Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl EİE ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle, konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

2. BAŞVURU
2.1. Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenimine devam eden tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.

2.2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her projeen çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

2.3. Bir proje için sadece bir öğretmen danışman olabilir ve danışman öğretmen istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen olması zorunlu değildir.

2.4. Yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin 2011 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne1 göre hazırlanması gerekir.2.5. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir. 2.6. TÜBİTAK “Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrenciler aynı proje ile bu yarışmaya katılamaz.

2.7. Başvurular 11 Mart 2011 saat 17 :30’a kadar aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km. 06520 ANKARA
Tel: (0312) 295 52 76 Faks: (0312) 295 50 05 e-posta: ozkaya@eie.gov.tr

2.8. Başvuru için gerekli belgeler:

Proje başvuru formu
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılarak okul müdürlüğünce onaylanacak, diğeri başvuru formu ekinde, arkasına adı, soyadı ve projenin dalı yazılarak gönderilecektir).
Proje Planı
Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir).
Proje Raporu.
Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu
Gönderilecek belgeler PDF dosyası olarak CD’ye kaydedilip gönderilecektir.
2.9. Bu dökümanda belirtilen koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.10. Eksik ve/veya geç başvurular işleme konulmayacaktır.

3. DEĞERLENDİRME
3.1. Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, EİE tarafından oluşturulan jüri tarafından, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede uygun görülen projeler jüri üyelerine sözlü sunum yapmak üzere Ankara’ya davet edilecektir.

3.2. Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı EİE tarafından temin edilecektir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir.

3.3. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ancak kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

3.4. Yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu alınan karar esas olup itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4. ÖDÜLLER
4.1. Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü verilecektir. Ödül töreni, 2012 yılında EİE tarafından düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri arasında yer alacaktır. Para ödüllerinin miktarı aşağıdaki gibidir.

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ BİRİNCİLİK Dizüstü Bilgisayar veya 1.000,00-TL. 800,00-TL. İKİNCİLİK Dizüstü Bilgisayar veya 800,00-TL. 600,00-TL. ÜÇÜNCÜLÜK Dizüstü Bilgisayar veya 600,00-TL. 500,00-TL. MANSİYON Dizüstü Bilgisayar veya 500,00-TL. –

4.2. Proje yarışmasında dereceye giren adaylar, projelerinin alanıyla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır (Bkz. 2011 LYS Kılavuzu)

5. DİĞER
5.1. Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra Genel Müdürlük tarafından proje sahiplerine ayrıca yazılı olarak bildirilecektir. Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-gidiş otobüs rayiç bedelleri esas alınmak suretiyle yol paraları EİE tarafından ödenecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.