Enerji Verimliliği Öykü Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün, Türkiye geneli ortaokul öğrencilerine yönelik “Öykü Yarışması” düzenlemektedir.

Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1
(1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım

MADDE 2
(1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3
(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az. 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.

f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.

g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı

MADDE 4

(1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez.
(2) Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 5

(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usûl ve esaslar uygulanır.

a) Öyküler, önce okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (tiç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.

b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.

ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.

e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim; Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı, Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.

f) Ödüle layık görülecek eserler 2019 Şubat ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6
(1) Yarışmaya katılacak eserlerin okullar tarafından. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüme gönderilmesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen eserlerin. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne son gönderilme tarihleri. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun seçilecek eserler. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü. Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığıma 18 Ocak 2019 tarihine kadar gönderilir.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 7

(1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonumda Enerji İşleri Genel Müdürlüğümü temsilen 2 (iki). Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 (üç) Türkçe ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımı ve öğle yemeği Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

Ödüller ve ödül töreni

MADDE 8
(1) Öykü yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik : Dizüstü Bilgisayar + 1.250TL +Yarışmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik : Dizüstü Bilgisayar + 1.000 TL +Yarışmaya Katılım Plaketi
c) Üçüncülük : Dizüstü Bilgisayar + 750 TL +Yarışmaya Katılım Plaketi

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için yapılacak törenin yeri ve tarihi ayrıca bildirilecektir.

(3) Ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce sağlanır.

YARIŞMA BİLGİ FORMU

OKUL ADI:
OKUL TEL:
OKUL FAKS:
OKUL ADRES:
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI:
SINIFI VE ŞUBESİ:
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI:
ÖĞRETMEN CEP TEL:

(Kişinin açık rızası ile)

VELİ ADI-SOYADI:
VELİ CEP TEL:

(Kişinin açık rızası ile)