Enerji Verimliliği Lise Öğrencileri Proje Yarışması

Lise Öğrencileri
Proje Yarışması

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi,
Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu
amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli
kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik
olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması
gerekir.

Başvuru Koşulları
1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.
3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.
5 Projeler 2022 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre
hazırlanır.
6 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden
önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
7 Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin
halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma
yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik
bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi
1 Proje Başvuru Formu ile Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu doldurularak proje
raporu ile birlikte belirtilen adrese gönderilir. Bu formlar
www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi İnternet
adresinden temin edilir.
2 Proje Raporu www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirmaprojeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.
3 Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan
Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş bellek çubuğu veya CD başvuru evrakları ile
birlikte gönderilir.
4 2022 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları 4 Mart 2022
tarihinde, saat 17.30’da sona erer.
5 Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa
olmalıdır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Konut, Sanayi, Ulaşım, Tarım olmak üzere 4 alanda düzenlenir.

Ödüller
Değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi alan öğrenciler ve danışman öğretmenleri
ile teşvik alan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller verilir.
Kazanan öğrencilere ödülleri 2023 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
tarafından belirlenen tarihte verilecektir. Ödül töreni ve sözlü sunumlar COVID-19
pandemi sebebiyle çevrimiçi yapılabilir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ (Proje/Öğrenci Başına) ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK Tablet Kol Saati
İKİNCİLİK Tablet Kol Saati
ÜÇÜNCÜLÜK Tablet Kol Saati
TEŞVİK Tablet

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sunum Tarihleri)
1 Proje Başvuruları yarışmanın son başvuru tarihi olan 4 Mart 2022 tarihi, saat 17.30’a
kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adresine iletilmiş olmalıdır.
2 Sözlü sunumlara katılacak öğrencilere, sunumun yeri ve tarihi e-posta yolu ile bildirilir

YORUM YOK

Exit mobile version