Enerji Verimliliği Konulu Proje Resim ve Sıfır Atık Temalı Tasarım Yarışması

Enerji Verimliliği Konulu Proje Resim ve Sıfır Atık Temalı Tasarım Yarışması

1-Yarışmanın Amacı ve Kapsamı:
Türkiye, nüfus ve ekonomik olarak hızla gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Ekonomik büyüme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte enerji tüketiminin artması ortaya çıkan atık miktarları da arttırmaktadır. Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması, pazarlanması, daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması suretiyle atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin önlenmesi ve azaltılması çalışmaları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin takdirleri ve himayelerinde yürütülen Cumhurbaşkanlığımızın vizyon projesi Sıfır Atık Projesi ile uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde enerji ve doğal kaynakları verimli, çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülke refahına en yüksek katkının sağlanması, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde enerji verimliliğin artırılması hedeflenmeli ve toplumda bu yönde bir kültür oluşması sağlanmalıdır. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin enerjinin verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların çevreye verdiği zararlar ve atıkların geri dönüşüm olarak değerlendirilmesi konularında daha duyarlı ve bilinçli bir yaşam tarzını benimsemeleri ülkemiz geleceği için önem arzetmektedir. Bu kapsamda düzenlenen yarışmanın amacı, her eğitim kademesinde öğrenimine devam eden öğrencileri enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji üretimi/tüketimi esnasında ortaya çıkan atıkların azaltılması ve çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirmektir. Yarışma; proje, resim ve sıfır atık temalı tasarım olmak üzere üç kategoride düzenlenecektir.

2-Yarışmanın Tarafları:
Yarışma; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı), İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi (ENVER) tarafından yapılan ortak çalışmalar ile düzenlenmiştir.

TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
Bursa Büyükşehir Belediyesi;

Yarışma tanıtımının yapılması, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak ödül törenine yönelik salon tahsisi, ikram ve ağırlama giderlerinin karşılanması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlanması, ulusal ve yerel basına duyurularının yapılması.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü;

Yarışma için gerekli Resmi yazı ve olurlarının alınması, yarışma duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması, değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile sürecin koordinasyonundan sorumludur. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında katılacak okulların belirlenmesi ve programın organizasyonunu yapmak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasında verilecek ödüllerin karşılanması, ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması. Eğitim faaliyetlerine katkı sunulması, mevzuat konusunda yarışmanın denetlenmesi.

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı);

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasının ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması ve yarışma sonucunda elde edilen beceri ve deneyimlerin yaygınlaştırılması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışması için gerekli Resmi yazışma ve olurlarının alınması, yarışma duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması. Okullardan gelen çalışmaların (resim ve sıfır atık temalı tasarım kategorilerinde) 1. Aşama değerlendirilmesinin yapılması için 04.05.2020 tarihine kadar komisyonların oluşturulması. 04/11.05.2020 tarihleri arasında çalışmaların değerlendirilerek en geç 11.05.2020 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi (proje kategorisi değerlendirme yapılmadan gönderilecek). Yarışmaya katılan okulların ödül töreninde hazır olmalarının sağlanması.

Okul/Kurum Yetkilisinin Görevleri;

Yarışma için öğrencilere gerekli duyuruların yapılması ve katılımın sağlanması. Başvuruların, şartnameye uygun olarak öğrenci adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılmasının sağlanması. Yarışma süresince ve ödül töreni için gerekli izinlerin alınması, yarışmaya katılan öğrencilerin bir öğretmen eşliğinde ödül törenine katılmasının sağlanması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasının ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması, eğitim faaliyetlerine katkı sunulması, yarışma sonucunda elde edilen beceri ve deneyimlerin yaygınlaştırılması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI
2019-2020 DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Yöntemi

Genel Konular:

• Yarışma kategorileri birbirinden bağımsız olarak ve okul türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.
• Her kategoride ilk üç dereceye giren çalışmalar okul türlerine göre ayrı ayrı açıklanacak ve ödül alacaktır.
• Her kategorideki çalışmaların öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve düşüncelerini yansıtması beklenmektedir.
• Yarışmalara katılan proje ve eserlerin telif hakkı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmalara katılan tüm proje ve eserleri istediği şekilde sergileyebilir ve yayınlayabilir.
• Tüm kategoriler kendi içlerinde konu ayrımı yapılmadan değerlendirilecektir. (Enerji verimliliği, atıkların dönüşümü vb.)
Proje Kategorisi Değerlendirmesi:

• Proje kategorisinde hazırlanan çalışmalar 30.04.2020 tarihine kadar öğrenci adına okul müdürlükleri tarafından üst yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. Gönderilen projeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince değerlendirme yapılmadan 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilen çalışmalar Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilerek Bursa’da ilk üç dereceye giren çalışmalar ilan edilecektir. Dereceye giren projelerin ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde düzenlenecek törenle verilecektir.
• Sadece il sıralamasında ilk üç dereceye giren projelere ödül verilecektir.
Resim ve Sıfır Atık Temalı Tasarım Kategorileri Değerlendirmesi:

• İlkokul ve ortaokul öğrenimini gören öğrenciler için Resim ve Atıkların Kullanımı İle İlgili En İyi Tasarım kategorilerindeki çalışmalar iki aşamada değerlendirilecektir.
Birinci Aşama: Çalışmalar okul müdürlükleri tarafından 30.04.2020 tarihine kadar üst yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonları tarafından oluşturulan değerlendirme kurulları tarafından kategorilerine ve okul türlerine göre değerlendirilen ve ilk 3 dereceye giren çalışmalar 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek.
İkinci Aşama: İlçelerde ilk üç dereceye giren çalışmalar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek Bursa’da ilk üç dereceye giren çalışmalar ilan edilecektir. Dereceye giren çalışmaların ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde düzenlenecek törenle verilecektir.
• Sadece il sıralamasında ilk üç dereceye giren çalışmalara ödül verilecektir.
• Anaokulu öğrencileri için il sıralaması yapılmayacaktır. Her ilçe komisyonu kendi ilçelerindeki en iyi 3 resim çalışmasını belirleyerek 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecektir. Gönderilen bu çalışmaların hepsi ödüllendirilecektir.
Son Başvuru Tarihi: 30.04.2020 / 17:00

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 08.05.2020 / 17:00

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 28.05.2020 / 17:00

Ödüllerin Verilme Tarihi: 05 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

Her kategoride dereceye giren çalışmaların ödülleri 2020 Mayıs ayı içerisinde EVeP16 Sisteminde duyurulacaktır.

Not:

1-Ödül yeri ve zamanı okullara bildirilecektir.

2- Yarışmaya katılan tüm eserler ödül günü sergilenecektir.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr