Enerji Ekonomisi Derneği Konferansı

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
TEŞVİK MEKANİZMALARINI MASAYA YATIRIYOR

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN DÜN, BUGÜN ve YARIN DEĞERLENDİRİLECEK

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili politikalar, düzenlemeler ve teknolojik gelişmeler Avrupa Birliği’nin enerji çeşitliliği ve iklim değişikliği ile mücadele politikalarının çok önemli bir unsurudur. Bu çerçevede Almanya, İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına sağladıkları teşvikler ile bu enerji arz seçenekleri arasında daha büyük bir paya sahip olmasını özendirme yoluna gittiler.Özellikle tarife garantisi (feed-in premium, feed-in tariff) yeşil sertifika (green certificate) gibi özel teşvik mekanizmaları uygulamaları sonucunda belli ölçülerde başarıya ulaşıldı. Ancak teşviklerin sebep olduğu faydalar yanı sıra piyasaların rekabetçi işleyişine yapılan müdahale ve kaynak transferlerinden kaynaklanan makroekonomik maliyetler de son yıllarda mercek altına alınmaya başlamış ve geriye dönük değerlendirmeler yapılmaktadır.
Türkiye enerji piyasalarında da yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikleri 2005 yılından sonra en başta rüzgâr enerjisi yatırımları olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmıştır. Halen güneş için büyük bir ilgi bulunmaktadır. 2010 Yılı sonunda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tarife garantisi kaynağına göre ve yerli üretim payına göre çeşitlendirilerek revize edilmiştir.

Türkiye’nin ve AB’nin bundan sonraki politikalarının hangi rotayı izleyeceği yatırımcılar açısından büyük önem arz etmekte ve merak uyandırmaktadır. Bu güncel ve önemli konuyu analiz etmek üzere Enerji Ekonomisi Derneği (EED) tarafından, 29 Nisan 2016 tarihinde, yerli ve yabancı uzmanların katılacağı yarım günlük bir konferans düzenlenecektir. Ekte konferans duyurusu sunulmaktadır.

Bilgi:filiz@itu.edu.tr;0532 286 21 55

PROGRAM İÇİN EEDkonferans29nisan2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here